Extended indication HER2 negative breast cancer
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Elacestrant
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Breast cancer
Extended indication HER2 negative breast cancer
Manufacturer Stemline
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Orale selectieve oestrogen receptor degrader (SERD)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date September 2022
Expected Registration October 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Hormoon therapie, bijvoorbeeld fulvestrant.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation Er is een positieve fase 3 studie gepubliceerd. Het effect is echter beperkt ten opzichte van de standard of care. Bij de ESR1 mutatie is elacestrant mogelijk wel een verbetering ten opzichte van fulvestrant.
References NCT03778931

Expected patient volume per year

Patient volume

< 2,293

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Abemaciclib Budget Impact analyse; DICA/IKNL gegevens
Additional remarks In lijn met de eerdere beoordeling van ribociclib en palbociclib is gebruik gemaakt van de gemiddelde incidentie van. Dit komt neer op een incidentie van 14.476. Op basis van data van de Nederlandse Kankerregistratie wordt aangenomen dat het in circa 95% van deze gevallen vroege borstkanker betreft en in 5% van de gevallen gemetastaseerde borstkanker. In ongeveer 20% van de patiënten met vroege borstkanker zal de ziekte terugkeren als gemetastaseerde ziekte. In totaal gaat het dus om 5%x14.476 patiënten=724 patiënten plus 95%x20%x14.476 = 2.750 patiënten. Opgeteld zijn dit 3.474 patiënten met gemetastaseerde borstkanker. Niet al deze patiënten komen in aanmerking voor behandeling met een CDK 4/6 remmer. Een publicatie van Lobbezoo et al. uit 2016 geeft aan dat ongeveer 66% van deze patiënten HR positief & HER2 negatief is, en daarmee dus in aanmerking komt voor een CDK 4/6 remmer. Dit zijn 3.474 x 66% = 2.293 patiënten.

Expected cost per patient per year

References Fabrikant;
Additional remarks De fabrikant geeft aan dat de Europese prijs nog niet openbaar is, maar dat deze spoedig bekend zal worden.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.