Extended indication

Kaftrio is indicated in a combination regimen with ivacaftor 150mg tablets for the treatment of cyst

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

148,580,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor

Domain

Lung diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Cystic fibrosis

Extended indication

Kaftrio is indicated in a combination regimen with ivacaftor 150mg tablets for the treatment of cystic fibrosis (CF) in patients aged 12 years and older who have at least one F508del mutation in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene.

Proprietary name

Kaftrio

Manufacturer

Vertex

Mechanism of action

Protein chaperone

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional comments
CFTR modulation

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

November 2019

Expected Registration

August 2020

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional comments
Nog geen vergoeding (november 2021) voor patiënten van 12 jaar en ouder die homozygoot zijn voor F508del mutatie of heterozygoot voor F508del met een zogenaamde minimale functie mutatie op het tweede allel. 
Zorginstituut Nederland heeft eind april 2021 advies uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg over elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor (Kaftrio®) in combinatie met ivacaftor monopreparaat (Kalydeco®) voor de behandeling van patiënten met taaislijmziekte (cystische fibrose, CF). Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Kaftrio vooralsnog niet op te nemen in het GVS. Om te mogen worden opgenomen, moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder een verlaging van tenminste 75% van de prijs die het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Vertex voor Kaftrio® vraagt. Vergoeding van het medicijn Kaftrio tegen taaislijmziekte (CF) is opnieuw uitgesteld, omdat het niet lukt om tot een overeenkomst te komen.

Therapeutic value

Current treatment options

Orkambi, Symkevi

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Mogelijk heeft deze nieuwe triple-therapie een groter effect dan de huidige behandelingen al is de inschatting dat dit bescheiden zal zijn. In theorie heeft deze behandeling ook minder non-responders, wat een groot probleem is bij de huidige behandeling (ongeveer de helft reageert niet).

Duration of treatment

continuous

Frequency of administration

1 times a day

References
NCT03525444; NCT03525548
Additional comments
Subjects will receive 200mg VX-445/ 100mg TEZ/ 150mg IVA as FDC tablets in the morning and 150mg IVA as mono tablet in the evening.

Expected patient volume per year

Patient volume

874

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Data CF registratie 2019
Additional comments
Alle patiënten van boven de 12 met de F508del mutatie zullen Kaftrio voorgeschreven krijgen. Er zijn in deze leeftijdsgroep 579 patiënten homozygoot, 159 heterozygoot en 136 patiënten met residual function. Dit betekent dat er 874 patiënten in totaal in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

Cost

> 170,000.00

Additional comments
Aangezien er verwacht wordt dat deze nieuwe triple-therapie een meerwaarde zal hebben ten opzichte van de huidige behandeling is de inschatting dat dit geneesmiddel duurder zal zijn dan Orkambi (€170.000).

Potential total cost per year

Total cost

148,580,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Additional comments
Off-label gebruik wordt niet verwacht gezien gebruik bepaalt wordt door specifieke mutaties. Gezien de ernst van de ziekte kan echter niet worden uitgesloten dat het toch ingezet zal worden bij mutaties waarvan het effect niet uitgesloten is.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Age extensions: - patients 6-11 yrs - patients 2-5 yrs - patients 1-2 yrs - patients <1 years of age

References
Fabrikant

Other information

Additional comments
Mogelijk wordt het inschatten van de kans op een succesvolle behandeling gemakkelijker als organoids van de patiënt worden gekweekt als diagnostische test.