Elotuzumab

Stofnaam

Elotuzumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan

IndicatieuitbreidingIND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloma

Uitgebreide indicatie
Multiple Myeloom 3e lijn. In combinatie met Pomalidomide en Dexamethason.

1. Product

Merknaam

Empliciti

Fabrikant

BMS

Toedieningsweg

Intracaverneus

Toedieningsvorm

Poeder Voor Oplossing Voor Infusie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
IgG1-monoklonaal antilichaam dat zich specifiek richt op het eiwit SLAMF8.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Datum indiening

Oktober 2018

Verwachte registratie

Juli 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Fase registratie

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
EMA registratie verzoek recent ingediend

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

o.a. pomalidomide in combinatie met dexamethason

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

klinische studies lijken op dit moment te duiden op mogelijke meerwaarde t.o.v. pomalidomide / dexamethason, maar nog te vroeg om hier harde uitspraken over te doen.

Behandelduur

Mediaan 252 dag/dagen

Bronnen
Dimopoulos et al. Presented at the 23rd EHA Annual meeting; June 14-17, 2018; Stockholm, Sweden.
Aanvullende opmerkingen
Cyclus 1&2: elotuzumab 10 mg/kg IV per week                              Cyclus 3+: elotuzumab 20 mg/kg IV om de 4 weken

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 231

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant (op basis van IKNL, cijfersoverkanker.nl (incidentie, 2016); ZorgInstituut Nederland, Daratumumab pakketadvies 2017; customers insights); expert opinie
Aanvullende opmerkingen
In 2017 waren er 1.341 patiënten met Multiple Myeloom, gezien dit middel in de 3L gegeven wordt zal slechts een klein aantal patienten in aanmerking komen voor deze behandeling. Mogelijk 231 op basis van de verwachting van 33% marktaandeel in 3e/4e behandelijn. Er lijken echter effectievere middelen aan te komen in de eerste en tweede lijn, het marktaandeel zal naar verwachting mogelijk dan ook lager zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

58.520

Bronnen
Fabrikant: G-standaard, Z-index oktober 2018.
Aanvullende opmerkingen
Kosten elotuzumab per totale behandeling met 9 cycli totaal/patiënt (70 kg patiënt): €58.520. Apotheekinkoopprijs per verpakking van elotuzumab: € 1.140,- per 300 mg flacon (excl BTW, Z-index 1 oktober 2018). € 1.520,- per 400 mg flacon (excl BTW, Z-index 1 oktober 2018).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

13.518.120

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.