Elotuzumab

Werkzame stof

Elotuzumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Extension of Indication to include treatment in combination with pomalidomide and dexamethasone of adult patients with multiple myeloma (3L/4L).

1. Product

Merknaam

Empliciti

Fabrikant

BMS

Werkingsmechanisme

Immunostimulatie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Poeder Voor Oplossing Voor Infusie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
IgG1-monoklonaal antilichaam dat zich specifiek richt op het eiwit SLAMF8.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

September 2018

Verwachte registratie

September 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

O.a. pomalidomide in combinatie met dexamethason

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Klinische studies lijken op dit moment te duiden op mogelijke meerwaarde t.o.v. pomalidomide / dexamethason, maar nog te vroeg om hier harde uitspraken over te doen. Er lijken echter effectievere middelen aan te komen in de eerste en tweede lijn.

Behandelduur

Mediaan 36 week/weken

Toedingsfrequentie

1 maal per 4 weken

Dosis per toediening

10-40 mg/kg

Bronnen
Dimopoulos et al. N Engl J Med 2018:379;19
Aanvullende opmerkingen
Mediane behandelduur is 9 cycli van 28 dagen.
Cyclus 1&2: elotuzumab 10 mg/kg IV per week                              Cyclus 3+: elotuzumab 20 mg/kg IV om de 4 weken

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 231

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant (op basis van IKNL, cijfersoverkanker.nl (incidentie, 2016); ZorgInstituut Nederland, Daratumumab pakketadvies 2017; customers insights); expert opinie
Aanvullende opmerkingen
In 2017 waren er 1.341 patiënten met Multiple Myeloom, gezien dit middel in de 3L gegeven wordt zal slechts een klein aantal patienten in aanmerking komen voor deze behandeling. Mogelijk 231 op basis van de verwachting van 33% marktaandeel in 3e/4e behandellijn. Er lijken echter effectievere middelen aan te komen in de eerste en tweede lijn, het marktaandeel zal naar verwachting dan ook lager zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

58.500

Bronnen
G-standaard, januari 2019
Aanvullende opmerkingen
Kosten elotuzumab per totale behandeling met 9 cycli totaal/patiënt (70 kg patiënt): €58.520. Apotheekinkoopprijs per verpakking van elotuzumab: € 1.140,- per 300 mg flacon (excl BTW, Z-index 1 oktober 2018). € 1.520,- per 400 mg flacon (excl BTW, Z-index 1 januari 2019).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

13.513.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.