Extended indication

Indicated as monotherapy for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in adult patie

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Elranatamab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Multiple Myeloma

Extended indication

Indicated as monotherapy for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in adult patients who have received at least 3 prior therapies, including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an anti-CD38 monoclonal antibody, and who have demonstrated disease progression on the last therapy

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Solution for cutaneous use

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON.

Additional comments
Elranatamab (PF-06863135) is een bispecifiek antilichaam gericht tegen het oppervlakte-eiwit CD-3 op de T-cellen en tegen BCMA dat tot expressie komt op het oppervlak van de myeloma cellen. Bij gelijktijdige binding van elranatamab (PF-06863135) aan CD- en BCMA, wordt de T-cel geactiveerd en zal er een cytolytische synaps worden gevormd waarbij perforine, granzyme B en cytokines  vrijkomen die onder andere leiden tot het afsterven van de tumorcel (myeloma cel).

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Particularity

New medicine with Priority Medicines (PRIME)

Submission date

January 2023

Expected Registration

October 2023

Orphan drug

Yes

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options

CAR-T-celtherapie wordt aangeraden voor patiënten die al standaardbehandelingen hebben doorlopen en nog maar weinig opties over hebben.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

In de MAGNETISMM-1 fase 1 studie toonde elranatamab een beheersbaar veiligheidsprofiel en SC-doses ≥215 μg/kg bereikten een ORR van 75% met een CR/sCR-percentage van 30%. Er zullen diverse BCMA redirecting cell therapies beschikbaar zijn; CAR-t en diverse bispecifieke Ab - teclistamab, REGN5458 en ABBV 383. Op dit moment lijken ook idecabtagene vicleucel en ciltacabtagene autoleucel effectief als opties in deze lijn. Er zijn nog geen head-to-head studies gedaan.

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

priming dose of 44 mg for the first dose, then 76 mg

References
clinicaltrials.gov  NCT03269136

DOI: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.8006 Journal of Clinical Oncology 39, no. 15_suppl (May 20, 2021) 8006-8006

Expected patient volume per year

Patient volume

< 50

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Expert opinie
Additional comments
Het marktaandeel is afhankelijk van plaatsbepaling door de beroepsgroep. Jaarlijks zijn er tussen de 1.100-1.200 nieuwe multipel myeloom patiënten. Uiteindelijk wordt een gedeelte daarvan TCR. Gezien de vele behandelopties komen naar schatting maximaal 50 patiënten per jaar hiervoor in aanmerking. Naar de toekomst toe kan CAR-T mogelijk naar eerdere behandelrichtlijnen verschuiven, in dat geval zouden meer patiënten in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

Additional comments
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het 1ste kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.

Potential total cost per year

Additional comments
Er is op dit moment niets bekend over de verwachte prijs en kosten

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.