Extended indication

Elrexfio is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with relapsed and refractor

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Elranatamab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Multiple Myeloma

Extended indication

Elrexfio is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma, who have received at least three prior therapies, including an immunomodulatory agent, a proteasome inhibitor, and an anti-CD38 antibody and have demonstrated disease progression on the last therapy.

Proprietary name

Elrexfio

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

Behandeling dient te worden gestart door en onder toezicht te staan ​​van artsen met ervaring in de behandeling van multipel myeloom in bij HOVON aangesloten ziekenhuizen

Additional remarks
Elranatamab is een bi-specifiek antilichaam samengesteld uit twee monoclonale antilichamen een anti-BCMA antilichaam en en een anti- CD3 antilichaam.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Particularity

New medicine with Priority Medicines (PRIME)

ATMP

No

Submission date

January 2023

Expected Registration

December 2023

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional remarks
Positief EC besluit in december 2023. Elranatamab is in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen.

Therapeutic value

Current treatment options

Bij patiënten die tenminste 3 eerdere therapieën hebben gekregen waaronder een PI, een IMOD en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam, kan de behandeling bestaan uit pomalidomide-bortezomib-dexamethason en carfilzomib-dexamethason. In de richtlijn zijn tevens cyclofosfamide in combinatie met ofwel lenalidomide/prednison, ofwel pomalidomide/prednison gepositioneerd. Daarnaast nieuwe vormen van immunotherapie (belantamab, bispecifieke antilichamen: teclistamab en talquetamab, CAR-T) of therapieën met een ander werkingsmechanisme (selinexor, melflufon) (1)

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Uit de laatste resultaten van de lopende MAGNETISMM-1 fase 1 studie bleek dat elranatamab een beheersbaar veiligheidsprofiel heeft met als meest voorkomende adverse events: CRS (cytokine release syndrome – 87,3% (all Grades)) en neutropenie (74,5% (all Grades)). Bij SC-doses ≥215 μg/kg werd een ORR van 64% bereikt met een CR/sCR-percentage van 38% met een mediane time to response van 36 dagen en een mediane duration of follow-up van 12 maanden. De mediane PFS voor de totale patiëntenpopulatie (n=55) was 11,8 maanden. De eerste voorlopige resultaten van de MAGNETISMM-3 studie (R/R MM) laten een vergelijkbaar beeld zien met een ORR van 61% en een median time to response van 1,2 maanden (37 dagen) met als meest voorkomende adverse events: CRS (57,7%) en neutropenie plus anemie (beide 48%). Er zullen diverse BCMA redirecting cell therapies beschikbaar zijn; CAR-T en bispecifieke Abs – onder andere teclistamab, REGN5458 en ABBV 383. Er zijn nog geen head-to-head studies gedaan. De studiepopulatie is in 25% van de gevallen penta refractair. Om die reden is er voor die populatie geen goede alternatieve/vergelijkende therapie. In diezelfde indicatie is andere therapie als volgt (met tussen haakjes % pentarefractair) bi-specifieke antistoffen (teclistamab 30%, elranatamab 40%), CAR-t celtherapie (idecel 28%, ciltacel 42%), selinexor (68%), belantamab (x%). In MagnetisMM-3 (4) werden de veiligheid en werkzaamheid van elranatamab-monotherapie geëvalueerd bij patiënten met RRMM bij patiënten die ten minste drie eerdere therapieën (PI, een IMOD en een anti-CD38) hebben gekregen zonder eerdere op BMCA gerichte behandeling en bij patiënten met eerdere op BMCA gerichte behandeling. Elranatamab is werkzaam en wordt goed verdragen door patiënten na >1 jaar follow-up (2). De bijgewerkte analyse met een mediane follow-up van 15 maanden bevestigt deze bevindingen (3).

Duration of treatment

Median 5.6 month / months

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

Priming-doses met 2 doses in week 1 van 12 mg op dag 1 en 32 mg op dag 4. Gevolgd door een wekelijkse dosis van 76 mg in week 2-24. Nadat een respons is bereikt, dient het doseringsinterval vanaf week 25 over te gaan naar een schema om de twee weken.

References
1. MM richtlijn 2021 (module III-C) https://publicatie.hematologienederland.nl/richtlijnen/multipel-myeloom/
2. A pooled analysis from MagnetisMM studies. J Clin Oncol. 2023;41(suppl 16):8008. doi:10.1200/JCO.2023.41.16suppl.8008
3. DOI: 10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.8039 Journal of Clinical Oncology 41, no. 16_suppl (June 01, 2023) 8039-8039.
4. clinicaltrials.gov: NCT04649359

Expected patient volume per year

Patient volume

< 234

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
1. https://nkr-cijfers.iknl.nl/viewer/incidentie-per-jaar?language=nl&viewerId=73f1d4e9-7eb1-4c0b-aabb-e867196dcd08
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27291397/
Additional remarks
1. In 2022 waren er volgens NKR 1.561 patiënten nieuw gediagnostiseerd met multipel myeloom.
2. Van deze patiënten krijgt 15% een behandeling in de vierde lijn (4L). Dit komt neer op 234 patiënten.
In de risicoanalyse wordt daarom uitgegaan van een maximaal volume van 234 nieuwe patiënten per jaar

Het is echter lastig een inschatting te maken. Deze is sterk afhankelijk van de mogelijkheden tot alternatieve therapie (teclistamab, CAR-T cel therapie).

Expected cost per patient per year

References
Drugs.com
Additional remarks
In de VS kost 1,1 ml 40 mg/ml Elrexfio $7.965,63. Bij de genoemde dosering en behandelduur zou dit neerkomen op ongeveer €300.000. De EU prijs is echter nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet voor het derde kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.

Potential total cost per year

Additional remarks
Er is op dit moment niets bekend over de verwachte prijs en kosten.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.