Eltrombopag

Werkzame stof

Eltrombopag

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Overige niet-oncologische hematologische medicatie

Uitgebreide indicatie
Eltrombopag in combinatie met standaard immunosuppressieve therapie voor de behandeling van patiënten met ernstige aplastische anemie (SAA) als eerstelijnstherapie.

1. Product

Merknaam

Revolade

Fabrikant

Novartis

Werkingsmechanisme

Receptoragonist

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Thrombopoietin receptor agonist

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Mei 2018

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Negatieve CHMP-opinie

Aanvullende opmerkingen
Negatieve CHMP-opinie in juni 2019. Na herbeoordeling opnieuw een negatieve CHMP-opinie in oktober 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Diverse waaronder stamceltransplantatie, bloedtransfusies, immuunsuppressiva

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Uit de klinische studie blijkt een 58% complete respons van Eltrombopag in combinatie met immuunsuppressiva versus 10% met immuunsuppressiva monotherapie.

Behandelduur

Gemiddeld 6 maand/maanden

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

150 mg

Bronnen
Farmcotherapeutisch Kompas; Townsley et al. N Engl J Med 2017; 376:1540-1550
Aanvullende opmerkingen
Voor behandeling zie Farmacotherapeutisch Kompas

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 34

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Nederlandse Vereniging voor Hematologie; fabrikant; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
De incidentie bedraagt ongeveer 2:1.000.000. Dit betekend dus ongeveer 34 patiënten per jaar. De inschatting is 10-20 patiënten in 1e lijn (wat deels ten koste gaat van gebruik in 2e lijn).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

39.500

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Berekend op basis van huidige lijstprijs

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

869.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.