Uitgebreide indicatie

Jardiance is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

2.455.000,00

Registratiefase

Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof

Empagliflozine

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Overige medicatie hart-en vaatziekten

Uitgebreide indicatie

Jardiance is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction.

Merknaam

Jardiance

Fabrikant

Boehringer Ingelheim

Werkingsmechanisme

SGLT-remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

November 2021

Verwachte registratie

Juli 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Positieve CHMP-opinie

Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor diabetes mellitus type 2 (DM2) patiënten reeds vergoed. Empagliflozine remt de natriumglucose-cotransporter-2 (SGLT-2). Positieve CHMP-opinie in mei 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Hartfalenpatiënten met een gereduceerd ejectiefractie worden behandeld met een diureticum, een ACE-remmer en een bètablokker. Bij patiënten waarbij de ejectiefractie <35% blijft kan een aldosteron antagonist worden toegevoegd. Mocht dit nog steeds voldoende zijn kan de ACE-remmer worden vervangen met een ARNI (Sacubitril Valsartan (Entresto®).

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Indien in de studieresultaten dezelfde positieve resultaten laten zien als de resultaten van bijvoorbeeld SGLT-2 remmer dapagliflozine, zal empagliflozine zeker voorgeschreven gaan worden bij hartfalen.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

10mg

Bronnen
McMurray et al. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008, Zinman et al. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

> 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP databank 2018
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 5.533 gebruikers van Entresto, inschatting: minimaal 5.500 gebruikers per jaar die in aanmerking kunnen komen voor empagliflozine. Echter, net als bij de andere SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000 -500.000 patiënten).
Deze markt zal verdeeld moeten worden met andere SGLT-2 remmers die geregistreerd zijn voor deze indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

491,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Uitgaande van 100% therapietrouw en tabletten van 10mg en de prijs in de G-Standaard van €1,35 per tablet (€37,72 per 28 tabletten), zijn de kosten  €491,71 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.455.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

HFpEF

Bronnen
Horizonscan

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.