Empagliflozine

Werkzame stof
Empagliflozine
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
diabetes mellitus type 1, adjunct to insulin

1. Product

Merknaam
Jardiance
Fabrikant
Boehringer Ingelheim
Werkingsmechanisme
SGLT-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor diabetes mellitus type 2 (DM2) patiënten reeds vergoed. Empagliflozine remt de natriumglucose-cotransporter-2 (SGLT-2).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
September 2020
Verwachte registratie
September 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Dit middel wordt onder voorwaarden voor reeds vergoed voor andere indicaties.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Insuline
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er is momenteel nog geen consensus over het gebruik van SGLT-2 remmers bij diabetes mellitus type 1 (DM1). Dit komt met name door de toegenomen kans op keto-acidose (DKA). Mogelijk zal het alleen bij specifieke subpopulaties worden gebruikt. De EASE trials bij DM1 laten echter wel zien dat empagliflozine effectief is bij een lagere dosering (2,5 mg) maar er geen toename van DKA plaatsvindt.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
10 mg
Bronnen
Fabrikant; NHG richtlijn DMI; expertopinie

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

160

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; GIPdatabank; GLP-1-agonisten bij diabetes mellitus type 2, ZIN 2016; Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Totaal aantal gebruikers van diabetesmiddelen in 2016 was 814.714. 10% hiervan heeft DM1 dus het aantal patiënten in Nederland bedraagt ongeveer 80.000. Verwacht marktaandeel: DMII:0,6% nieuwe gebruikers op SGLT2 (480). Gelijke verdeling marktaandeel over 3 SGLT-2's voor DM1 (dapaglizlozine, empagliflozine, sotagliflozine)=0,2% (160 patiënten). Er is momenteel nog geen consensus over het gebruik van SGLT-2 remmers bij DM1. Dit komt ment name door de toegenomen kans op keto-acidose (DKA). Mogelijk zal het alleen bij specifieke subpopulaties worden gebruikt.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
508
Bronnen
Fabrikant; G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
De prijs van het middel dat nu al op de markt is voor DM2 is €41,38 per maand voor 10 mg en €42,61 per maand voor 25 mg.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

81.280

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
(Chronic) heart failure
Aanvullende opmerkingen
Bij SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000 -500.000 patiënten).

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.