Extended indication

Extension of indication to include treatment as monotherapy or in combination with androgen deprivat

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

2,400,000.00

Registration phase

Registered and not reimbursed

Product

Active substance

Enzalutamide

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Prostate cancer

Extended indication

Extension of indication to include treatment as monotherapy or in combination with androgen deprivation therapy for the treatment of adult men with high risk biochemical recurrent (BCR) non-metastatic hormone sensitive prostate cancer (nmHSPC) who are unsuitable for salvage radiotherapy

Proprietary name

Xtandi

Manufacturer

Astellas

Portfolio holder

Astellas

Mechanism of action

Antiandrogen

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

September 2023

Expected Registration

May 2024

Registration phase

Registered and not reimbursed

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie maart 2024

Therapeutic value

Current treatment options

Radiotherapie, radicale prostatectomie, ADT

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Er is nog onduidelijkheid over de verschuiving in de lijn.

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

160mg

References
NCT02319837 (EMBARK).

Expected patient volume per year

Patient volume

< 200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
EAU richtlijn 2017,  Antonarakis, BJU Int. 2012 Jan;109(1):32-9.;  Freedland, J Clin Oncol. 2007 May 1;25:1765-71. Horizonscan, Xtandi mCRPC december 2020
Additional remarks
Patiënten die in aanmerking komen voor de EMBARK studie zijn prostaatkankerpatiënten met onder andere: 
(1) een biochemisch recidief (stijgende PSA) na eerdere lokale behandeling (operatie of bestraling met curatieve intentie) en (2) een PSA verdubbelingstijd van ≤9 maanden. In de EAU richtlijn 2017 wordt vermeld dat gemiddeld 40% (27 tot 53%) van de patiënten die een operatie of bestraling met curatieve intentie heeft ondergaan een biochemisch recidief ontwikkelt (ref 1). Verder blijkt dat gemiddeld 35% (30 tot 40%) van de patiënten met een biochemisch recidief een PSA-verdubbelingstijd heeft van ≤9 maanden (ref 2,3). Indien van de in de Horizonscan Geneesmiddelen opgenomen patiëntenpopulatie van 1.600 diagnoses prostaatcarcinoom stadium 3 wordt uitgegaan waarvan 10% hormoonresistent is komt het aantal hormoon sensitieve patiënten stadium 3 uit op 1.440 patiënten (ref 4). De patiëntenpopulatie die hiervan met Xtandi kan worden behandeld komt uit op 1.440x40%x35% is 201 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost

< 12,000.00

References
Fabrikant; G-standaard; SmPC. EMBARK studie.
Additional remarks
Zoals beschreven in de EMBARK studie wordt deze patiëntenpopulatie intermitterend behandeld over een periode van 109 weken bestaande uit 36 weken behandeling met Xtandi (+ADT) waarna er (mediaan) 73 weken niet behandeld wordt. Gemiddeld komen de kosten voor deze behandeling op basis van de lijstprijs (€2.850 per 28 dagen) per jaar uit op 36 x 7/28 x (€2.850 /109) x 52 = ongeveer €12.000 per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

2,400,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.