Uitgebreide indicatie Haemophilia A and B; in patients with inhibitory antibodies to factor VIII or IX.
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Totale kosten 342.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Eptacog beta (activated)
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hemostase bevorderende medicatie
Uitgebreide indicatie Haemophilia A and B; in patients with inhibitory antibodies to factor VIII or IX.
Fabrikant rEVO
Werkingsmechanisme Stollingsfactor
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Meer informatie over de werking van het product: "A transgenically produced recombinant form of human factor VIIa."

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Februari 2021
Verwachte registratie Maart 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Eptacog alfa, emicizumab, protrombinecomplexen
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Het verschil tussen eptacog alfa in tegenstelling tot eptacog beta is dat het geproduceerd is op transgene wijze. Daardoor zou het een stabielere / natuurlijkere glycosylering hebben dan het recombinant geproduceerde eptacog alfa. Echter klinische vergelijking tussen deze twee ontbreekt. Betreft dan dus grotendeels substitutie.
Bronnen NCT02548143
Aanvullende opmerkingen PERSEPT 1: "Intravenous 75 μg/kg or 225 μg/kg initial doses with 75 μg/kg subsequent doses by schedule were administered until clinical response."

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NVHB
Aanvullende opmerkingen Aantallen patiënten hemofilie A met remmers wordt door de behandelaren (NVHB) ingeschat op maximaal totaal 30 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5.700,00 - 17.100,00
Bronnen Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen De verwachting is dat de prijs vergelijkbaar zal zijn met eptacog alfa (€820 voor een spuit van 1mg). Per toediening zal er gemiddeld 7mg moeten worden toegediend (€5.700). Bij bloedingen 1-3 toedieningen (maximaal €17.100), bij profylaxe meermaals.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

342.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.