Extended indication Migraine profylaxe van 'frequent episodic migraine' (EM) en 'chronic migraine' (CM).
Therapeutic value Possible added value
Total cost 112,500,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Eptinezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Migraine profylaxe van 'frequent episodic migraine' (EM) en 'chronic migraine' (CM).
Manufacturer Alder
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Werkingsmechanisme: 'Calcitonin gene-related peptide receptor (CGRPR) monoklonaal antilichaam'. Toelichting indicatie: EM is 5-14 dagen migraine per maand en CM is 15+ dagen hoofpijn per maand waarvan in ieder geval 8 keer migraine.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2019
Expected Registration 2020
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere GCRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 4 times a year
Dosage per administration 300 mg
References NCT02974153; NCT02985398; investor.alderbio.com
Additional comments Toedieningsfrequentie: elke 12 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

6,000 - 24,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn; Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148
Additional comments Patiëntenaantal gebasseerd op erenumab: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patiënten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: te verwachten marktaandeel na introductie van binnen de klasse CGRP remmers 25%.

Expected cost per patient per year

Cost 5,000.00 - 10,000.00
References Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018
Additional comments ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor Erenumab of Fremanezumab bij chronische of episodische migraine. De verwachting is dat eptinezumab verglijkbaar geprijsd zal zijn vanwege de concurrentie. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar tussen de €5.000 en €10.000 euro zal komen te liggen.

Potential total cost per year

Total cost

112,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.