Eptinezumab

Werkzame stof
Eptinezumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Migraine profylaxe van 'frequent episodic migraine' (EM) en 'chronic migraine' (CM).

1. Product

Fabrikant
Alder
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Werkingsmechanisme: 'Calcitonin gene-related peptide receptor (CGRPR) monoklonaal antilichaam'. Toelichting indicatie: EM is 5-14 dagen migraine per maand en CM is 15+ dagen hoofpijn per maand waarvan in ieder geval 8 keer migraine.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
In ontwikkeling zijn andere GCRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
4 maal per jaar
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
NCT02974153; NCT02985398; investor.alderbio.com
Aanvullende opmerkingen
Toedieningsfrequentie: elke 12 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.000 - 24.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn; Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148
Aanvullende opmerkingen
Patiëntenaantal gebasseerd op erenumab: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patiënten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: te verwachten marktaandeel na introductie van binnen de klasse CGRP remmers 25%.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018 https://www.reuters.com/article/us-amgen-pricing-migraine/amgens-new-migraine-drug-hits-insurance-hurdles-idUSKBN1KG0CT
Aanvullende opmerkingen
ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De lijstprijs van de concurrent Aimovig in de VS ligt op $6,900 per jaar en in het VK op £5.000. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar rond de €6.000 zal komen te liggen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

90.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.