Eptinezumab

Werkzame stof
Eptinezumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Migraine profylaxe van 'frequent episodic migraine' (EM) en 'chronic migraine' (CM).

1. Product

Fabrikant
Alder
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Werkingsmechanisme: 'Calcitonin gene-related peptide receptor (CGRPR) monoklonaal antilichaam'. Toelichting indicatie: EM is 5-14 dagen migraine per maand en CM is 15+ dagen hoofpijn per maand waarvan in ieder geval 8 keer migraine.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
4 maal per jaar
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
NCT02974153; NCT02985398; investor.alderbio.com
Aanvullende opmerkingen
Toedieningsfrequentie: elke 12 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 21.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS advies voor erenumab wordt de prevalente populatie die voor dat geneesmiddel in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor eptinezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

78.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.