Extended indication Indicated for the prophylaxis of migraine in adults.
Therapeutic value Possible added value
Total cost 78,000,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Eptinezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Indicated for the prophylaxis of migraine in adults.
Proprietary name Vyepti
Manufacturer Lundbeck/Otsuka
Mechanism of action CGRP-directed antibody
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Werkingsmechanisme: 'Calcitonin gene-related peptide receptor (CGRPR) monoklonaal antilichaam'. Toelichting indicatie: EM is 5-14 dagen migraine per maand en CM is 15+ dagen hoofpijn per maand waarvan in ieder geval 8 keer migraine.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date January 2021
Expected Registration February 2022
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional comments Volgens fabrikant registratie in februari 2022.

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 3 months
Dosage per administration 100 - 300 mg
References NCT02974153; NCT02985398; investor.alderbio.com
Additional comments Toedieningsfrequentie: elke 12 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

5,000 - 21,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Additional comments In het GVS-advies voor erenumab wordt de prevalente populatie die voor dat geneesmiddel in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

Expected cost per patient per year

Cost 6,000.00
References GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Additional comments In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor eptinezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn.

Potential total cost per year

Total cost

78,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.