Eravacycline

Stofnaam
Eravacycline
Domein
Infectieziekten
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Behandeling van urineweginfectie en van gecompliceerde intra-abdominale infectie voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Breedspectrum antibioticum voor gecompliceerde urineweginfectie en gecompliceerde intra-abdominale infectie, m.n. door multi resistente bacteriën.

1. Product

Fabrikant
Tetraphase
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Is nauw gerelateerd aan tigecycline en tetracyclines met werkzaamheid tegen meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en carbapenem resistente enterobacteriaceae. Er wordt een orale formulering worden ontwikkeld voor kinderen vanaf 8 jaar.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
September 2017
Verwachte registratie
Oktober 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
In NL wordt relatief weinig carbapenem resistentie gezien en tevens weinig MRSA. Voor een vergelijkbare indicatie hebben we nu ook ceftazidim/avibactam en ceftalozane/tazobactam als alternatieve therapie. Er is wellicht ook nog een rol vor temocilline (in België geregistreerd) waardoor het marktsaandeel nog kleiner kan worden. Het is ook mogelijk om urineweginfecties met fosfomycine te behandelen.
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Therapeutische waarde nog niet in te schatten gezien ontbreken van een aantal fase III studies. Deze verwachten we begin 2018 voor de complexe intra-abdominale infecties en in 2019 voor een nieuwe studie bij gecompliceerde urineweginfecties. In een vergelijkende studie met levofloxacin voor de behandeling van cUTI (complexe urineweg infecties; Ignite II) was eravacycline inferieur. Ignite IV is een drie-arm studie tegen meropenem en placebo (bron clinical trials).
Behandelduur
Gemiddeld 8 dag/dagen
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
1mg / kg
Bronnen
Solomkin et al. JAMA Surg. 2017 Mar 1;152(3):224-232. doi: 10.1001/jamasurg.2016.4237.
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur gemiddeld 7,6 dagen. Kuur duurt minimaal 4 dagen en maximaal 14 dagen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gezien lage resistentie en goede alternatieven zal dit middel een geringe omzetting kennen. Ertapenem wordt nog relatief weinig in gebruikt in Nederland (een aantal centra wel voor gerichte indicaties) en tigecycline wordt idem zeer weinig gebruikt (SWAB nethmap).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
140 - 660
Bronnen
Farmacotherapeutisch kompas.
Aanvullende opmerkingen
Beperkte kosten verwacht. In de lopende studies wordt o.a. de vergelijking gemaakt met Ertapenem, dit middel heeft een prijs per 1000 mg van 47,12 (medicijnkosten.nl, maart 2018). Uitgaande van een behandelschema van 1000 mg 3-14 dagen en 1 behandeling per jaar, zullen de kosten per patiënt per jaar uitkomen op 140 euro - 660 euro per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.