Uitgebreide indicatie Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen pe
Therapeutische waarde Mogelijke meerwaarde
Totale kosten 150.000.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Erenumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.
Merknaam Aimovig
Fabrikant Novartis
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Erenumab is CGRP-remmer. Het is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP en heeft geen significante activiteit tegen andere receptoren van de familie van calcitonine.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juli 2017
Verwachte registratie Juli 2018
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. Vergoedingsdossier in behandeling bij het Zorginstituut.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties In ontwikkeling zijn andere GCRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 70-140 mg
Bronnen NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; novartis.com; SmPC

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn, Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148.
Aanvullende opmerkingen Fabrikant: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patienten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: Betreft totaalvolume alle CGRP remmers: % van de groep beschreven zoals hierboven beschreven onder behandeling bij de neuroloog. Te verwachten marktaandeel binnen de klasse CGRP remmers 25%. Novartis geeft op basis van marktonderzoek aan een patiëntvolume van 20.000 te verwachten (augustus 2018). Brief NVN geeft de volgende redenering aan: aantal Nederlanders boven de 20 jaar is 13,2 mln. personen (CBS), hiervan 12%-15% actief migraine (1,6 mln. - 2mln. personen), hiervan 30% - 40% 2 of meer aanvallen per maand (480.000 - 800.000 personen), hiervan 70% of meer formeel onvoldoende verbetering met acute aanvalsbehandeling (d.w.z. pijnvrij kleiner-gelijk aan 2 uur en voor de gehele duur van de aanval zonder recurrence) = 336.000 - 560.000, hiervan feitelijk ontevreden en willen ook profylaxe = 224.000 - 374.000, hiervan wordt geschat dat de helft wordt doorgestuurd naar een neuroloog = 112.000 - 187.000. Hiervan wordt geschat dat 60% of meer onvoldoende verbetering of te veel last van bijwerkingen met bestaande profylactica = 67.200 - 122.200

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5.000,00 - 10.000,00
Bronnen Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018
Aanvullende opmerkingen ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar tussen de €5.000 en €10.000 euro zal komen te liggen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

150.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.