Erenumab

Werkzame stof
Erenumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.

1. Product

Merknaam
Aimovig
Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Erenumab is CGRP-remmer. Het is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP en heeft geen significante activiteit tegen andere receptoren van de familie van calcitonine. Toediening: een auto-injector voor subcutaan gebruik.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2017
Verwachte registratie
Juli 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. In juni 2019 heeft het Zorginstituut geadviseerd aan de minister voor Medische Zorg om op dit moment het middel niet op te nemen in het GVS. Daarmee komt het middel nog niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab, galcanezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosis per toediening
70-140 mg
Bronnen
NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; novartis.com; SmPC

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 21.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS advies wordt de prevalente populatie die voor erenumab in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
5.850
Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS-advies worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

76.050.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.