Extended indication

Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen pe

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

76,050,000.00

Registration phase

Registered and not reimbursed

Product

Active substance

Erenumab

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Headache

Extended indication

Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.

Proprietary name

Aimovig

Manufacturer

Novartis

Mechanism of action

CGRP-directed antibody

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional comments
Erenumab is CGRP-receptor-remmer. Het is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP en heeft geen significante activiteit tegen andere receptoren van de familie van calcitonine. Toediening: een auto-injector voor subcutaan gebruik.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

July 2017

Expected Registration

July 2018

Orphan drug

No

Registration phase

Registered and not reimbursed

Additional comments
Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. In juni 2019 heeft het Zorginstituut geadviseerd aan de minister voor Medische Zorg om op dit moment het middel niet op te nemen in het GVS. Daarmee komt het middel nog niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options

In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab. Huidige eerstelijns behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.

Duration of treatment

continuous

Frequency of administration

1 times every 4 weeks

Dosage per administration

70-140 mg

References
NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; novartis.com; SmPC
Additional comments
De aanbevolen dosis is 70 mg erenumab elke 4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140 mg elke 4 weken

Expected patient volume per year

Patient volume

5,000 - 21,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Additional comments
In het GVS advies wordt de prevalente populatie die voor erenumab in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

Expected cost per patient per year

Cost

5,850.00

References
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Additional comments
In het GVS-advies worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850.

Potential total cost per year

Total cost

76,050,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.