Extended indication Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen pe
Therapeutic value Possible added value
Total cost 44,164,575.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Erenumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.
Proprietary name Aimovig
Manufacturer Novartis
Mechanism of action CGRP-directed antibody
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Erenumab, is een calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP) remmer geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben. CGRP-remmers zijn een nieuwe klasse van geneesmiddelen die speciaal ontwikkeld is voor de profylaxe van migraine. Toediening: een auto-injector voor subcutaan gebruik.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date July 2017
Expected Registration July 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. In juni 2019 heeft het Zorginstituut geadviseerd aan de minister voor Medische Zorg om op dit moment het middel niet op te nemen in het GVS. Daarmee komt het middel nog niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Een nieuw GVS-advies is gepubliceerd in september 2021. Het geneesmiddel wordt onder voorwaarden vergoed voor de behandeling van chronische migraine.

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab. Huidige eerstelijns behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 70-140 mg
References NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; www.novartis.nl/medicijnen/aimovig; SmPC
Additional comments De aanbevolen dosis is 70mg erenumab elke 4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140mg elke 4 weken

Expected patient volume per year

Patient volume

6,500 - 8,599

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine.
Additional comments Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. In het GVS-advies wordt ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers.

Expected cost per patient per year

Cost 5,850.00
References GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019.
Additional comments In het GVS-advies worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850.

Potential total cost per year

Total cost

44,164,575.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.