Uitgebreide indicatie Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen pe
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 44.164.575,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Erenumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie Aimovig is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.
Merknaam Aimovig
Fabrikant Novartis
Werkingsmechanisme CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Erenumab, is een calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP) remmer geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben. CGRP-remmers zijn een nieuwe klasse van geneesmiddelen die speciaal ontwikkeld is voor de profylaxe van migraine. Toediening: een auto-injector voor subcutaan gebruik.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juli 2017
Verwachte registratie Juli 2018
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. In juni 2019 heeft het Zorginstituut geadviseerd aan de minister voor Medische Zorg om op dit moment het middel niet op te nemen in het GVS. Daarmee komt het middel nog niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Een nieuw GVS-advies is gepubliceerd in september 2021. Het geneesmiddel wordt onder voorwaarden vergoed voor de behandeling van chronische migraine.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: eptinezumab. Huidige eerstelijns behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Mogelijke meerwaarde, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva of flunarizine) falen.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 70-140 mg
Bronnen NCT02456740; NCT02483585; NCT02066415; amgen.com; www.novartis.nl/medicijnen/aimovig; SmPC
Aanvullende opmerkingen De aanbevolen dosis is 70mg erenumab elke 4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140mg elke 4 weken

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.500 - 8.599

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine.
Aanvullende opmerkingen Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. In het GVS-advies wordt ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5.850,00
Bronnen GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019.
Aanvullende opmerkingen In het GVS-advies worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

44.164.575,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.