Ertugliflozin / metformin

Werkzame stof
Ertugliflozin / metformin
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Segluromet is geïndiceerd bij volwassenen van 18 jaar en ouder met type 2-diabetes mellitus als aanvulling op een dieet en lichaamsbeweging ter verbetering van de bloedglucoseregulatie: 1) bij patiënten die onvoldoende onder controle zijn met alleen hun maximaal verdraagbare dosis metformine, 2) bij patiënten die hun maximaal verdraagbare dosis metformine gebruiken als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, 3) bij patiënten die al worden behandeld met de combinatie van ertugliflozine en metformine als afzonderlijke tabletten.

1. Product

Merknaam
Segluromet
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
Combinatietherapie
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
SGLT-2 remmer. Samenwerking tussen MSD en Pfizer, MSD is de registratiehouder.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Maart 2017
Verwachte registratie
Maart 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie CHMP januari 2018, inmiddels geregistreerd per maart 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Huidige SGLT-2 remmers.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Voor de combinatiepreparaten ertugliflozin/metformin en ertugliflozin/sitagliptin (een dpp-iv remmer) is geen meerwaarde te verwachten tov de momenteel al op de markt zijnde combinatiepreparaten van een SGLT-2 remmer met metformin of een dpp-iv remmer.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
2,5/850 mg
Bronnen
SmPC
Aanvullende opmerkingen
De aanbevolen dosering is tweemaal daags één tablet. De dosering dient individueel te worden aangepast op basis van het huidige behandelschema van de patiënt, de effectiviteit en verdraagbaarheid, gebruikmakend van de aanbevolen dagelijkse dosis van 5 mg of 15 mg ertugliflozine, zonder de maximale aanbevolen dagelijkse dosis metformine te overschrijden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2016 werd er bij 6.711 patiënten SGLT-2 remmers (dapagliflozin, canagliflozin en empagliflozin) voorgeschreven. Hiermee zal moeten worden geconcurreerd.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
570
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Een behandeling van een jaar, 2 maal daags segluromet kost in totaal €568,74.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.