Extended indication

Spravato, in combination with a SSRI or SNRI, is indicated for adults with treatment-resistant major

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

828,640,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Esketamine

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Depression

Extended indication

Spravato, in combination with a SSRI or SNRI, is indicated for adults with treatment-resistant major depressive disorder, who have not responded to at least two different treatments with antidepressants in the current moderate to severe depressive episode.

Proprietary name

Spravato

Manufacturer

Janssen

Mechanism of action

Receptor antagonist

Route of administration

Nasal

Therapeutical formulation

Nose spray

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoaminen, GABA, of opioïde receptoren.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

October 2018

Expected Registration

December 2019

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional comments
Breakthrough therapy designation door de FDA in augustus 2017. Positieve CHMP-opinie in oktober 2019. Geregistreerd in december 2019. Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst.

Therapeutic value

Current treatment options

SSRI's, SNRI's, TCA, add-on therapieën (zoals lithium, atypisch antipsychoticum, mirtazapine of mianserine)

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Een meerwaarde is geconcludeerd voor ESK+AD ten opzichte van tranylcypromine. Er is een gelijke waarde geconcludeerd voor ESK+AD ten opzichte van LIT+AD, AAP+AD, en MIR+AD (derde behandelstap).

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

56 of 84 mg

Additional comments
In de inductiefase is de toedieningsfrequentie 2x per week. In de optimalisatie/continualisatiefase is de toedieningsfrequentie 1 keer per week tot 1 keer per 2 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

2,024 - 163,704

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Pakketadvies esketamine neusspray (Spravato®);
Additional comments
Er bestaat veel onzekerheid over het aantal patiënten met een depressie dat therapieresistent is volgens het criterium van de registratie van ESK+AD. Dit zijn patiënten met een matige tot ernstige depressieve episode die niet hebben gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva. In het Pakketadvies zijn drie verschillende scenario’s berekend, waarvan twee betrekking hebben op de vergelijking met lithium, een AAP, en mirtazapine als augmentatietherapie (afgekort tot respectievelijk LIT+AD, AAP+AD, en MIR+AD) (conform de indicatie), en één op de vergelijking met tranylcypromine. In het eerste scenario wordt uitgegaan van 163.704 patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met esketamine in het derde jaar na opname in het basispakket. In het tweede scenario is gebruik gemaakt van receptenuitgiftedata van
Nederlandse apotheken om te kijken hoe vaak twee of meer veranderingen in depressiebehandeling in het afgelopen jaar voor kwamen bij patiënten. Het aantal patiënten dat dan jaarlijks in aanmerking komt voor
behandeling wordt geschat op 11.713. In het derde scenario is ESK+AD vergeleken met tranylcypromine. In het eerste jaar na opname van ESK+AD in het verzekerde pakket komen respectievelijk 2.024 tranylcypromine gebruikers potentieel in
aanmerking voor behandeling met ESK+AD.

Expected cost per patient per year

Cost

< 10,000.00

References
Fabrikant
Additional comments
Op basis van lijstprijs en gemiddelde behandelingsduur van 22 weken per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

828,640,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

Yes

Indications off label use

Major Depressive Disorder with imminent risk of suicide

References
Fabrikant

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Major Depressive Disorder with imminent risk of suicide

References
FDA

Other information

There is currently no futher information available.