Extended indication Spravato, in combination with a SSRI or SNRI, is indicated for adults with treatment-resistant major
Therapeutic value Possible added value
Total cost 20,390,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Esketamine
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Depression
Extended indication Spravato, in combination with a SSRI or SNRI, is indicated for adults with treatment-resistant major depressive disorder, who have not responded to at least two different treatments with antidepressants in the current moderate to severe depressive episode.
Proprietary name Spravato
Manufacturer Janssen
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Nasal
Therapeutical formulation Nose spray
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoaminen, GABA, of opioïde receptoren.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date October 2018
Expected Registration December 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Breakthrough therapy designation door de FDA in augustus 2017. Positieve CHMP-opinie in oktober 2019. Geregistreerd in december 2019. Na lange tijd is weer een nieuw middel voor deze groep patiënten geregistreerd. Uit het pakketadvies blijkt dat het advies aan de minister is om op dit moment over te gaan tot prijsonderhandelingen voordat het middel wordt opgenomen in het basispakket. Het Zorginstituut ziet net als de beroepsgroep alleen een toegevoegde waarde voor esketamine neusspray in de vierde stap van de behandeling. Bij de prijsonderhandeling kan gedacht worden aan pay for performance- of pay for proof-afspraken. Met pay for performance-afspraken kan gewaarborgd worden, dat alleen betaald wordt als esketamine neusspray het gewenste effect heeft. Een pay for proof-afspraak houdt in, dat er in eerste instantie een lagere prijs vergoed wordt, maar als er meer bewijs komt voor de (kosten)effectiviteit van de behandeling een hogere vergoeding zal worden gegeven. Het geneesmiddel esketamine (merknaam Spravato) is per 1 september 2021 tijdelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering voor zover verstrekt als neusspray voor de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis die tijdens de huidige matige tot ernstige depressieve episode niet hebben gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva én augmentatie.

Therapeutic value

Current treatment options SSRI's, SNRI's, TCA, add-on therapieën (zoals lithium, atypisch antipsychoticum, mirtazapine of mianserine)
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Een meerwaarde is geconcludeerd voor ESK+AD ten opzichte van tranylcypromine. Er is een gelijke waarde geconcludeerd voor ESK+AD ten opzichte van LIT+AD, AAP+AD, en MIR+AD (derde behandelstap).
Frequency of administration 1 times a week
Dosage per administration 56 of 84 mg
Additional comments In de inductiefase is de toedieningsfrequentie 2x per week. In de optimalisatie/continualisatie fase is de toedieningsfrequentie 1 keer per week tot 1 keer per 2 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

2,039

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies esketamine neusspray (Spravato®);
Additional comments In het pakkentadvies door het Zorginstituut worden verschillende scenario's geschetst waarin het geschatte patiëntvolume varieert van 2.039-163.704 patiënten. Het Zorginstituut adviseert echter om Spravato in de 4e behandelstap in te zetten. Het bijbehorende patiëntvolume voor dit scenario bedraagt 2.039.

Expected cost per patient per year

Cost < 10,000.00
References Fabrikant
Additional comments Op basis van lijstprijs en gemiddelde behandelingsduur van 22 weken per jaar. Er is een financieel arrangement van toepassing op dit middel bij de toepassing van therapieresistente depressie tot en met eind 2024.

Potential total cost per year

Total cost

20,390,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use SPRAVATO® (esketamine nasal spray) co-administered with oral antidepressant therapy in adults with a moderate to severe episode of Major Depressive Disorder (MDD), as acute short term treatment, for the rapid reduction of depressive symptoms, which according to clinical judgement constitute a psychiatric emergency.
References Fabrikant
Additional comments Indien off label gebruik dan beperkt want tweede indicatie is slechts 4 weken behandeling in plaats van 22 weken bij TRD

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions SPRAVATO® (esketamine nasal spray) co-administered with oral antidepressant therapy in adults with a moderate to severe episode of Major Depressive Disorder (MDD), as acute short term treatment, for the rapid reduction of depressive symptoms, which according to clinical judgement constitute a psychiatric emergency.
References CHMP opinie in place voor tweede indicatie

Other information

There is currently no futher information available.