Esketamine

Stofnaam
Esketamine
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Depressie
Uitgebreide indicatie
Major Depressive Disorder with imminent risk of suicide

1. Product

Merknaam
Spravato
Fabrikant
Janssen
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Nasaal
Toedieningsvorm
Neusspray
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA en opioïd receptoren waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat uiteindelijk leidt tot een verbeterde synaptische connectiviteit.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
Februari 2020
Verwachte registratie
November 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Klinische studies
Behandelduur
Gemiddeld 4 week/weken

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suicidaliteit in kader van een "depressie in engere zin " zal een aantal van 500-1.000 per jaar te verwachten zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 27.500
Bronnen
Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Aanvullende opmerkingen
Verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, etc). De lijstprijs in de VS wordt geschat op $30.900 per jaar (is omgerekend ongeveer €27.500).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

20.625.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
doods wensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie .
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.