Extended indication

Extension of indication to include a new indication for SPRAVATO® (esketamine nasal spray) co-admini

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

2,500,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Esketamine

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Depression

Extended indication

Extension of indication to include a new indication for SPRAVATO® (esketamine nasal spray) co-administered with oral antidepressant therapy in adults with a moderate to severe episode of Major Depressive Disorder (MDD), as acute short term treatment, for the rapid reduction of depressive symptoms, which according to clinical judgement constitute a psychiatric emergency.

Proprietary name

Spravato

Manufacturer

Janssen

Mechanism of action

Receptor antagonist

Route of administration

Nasal

Therapeutical formulation

Nose spray

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoamine, GABA, of opioïde receptoren.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

February 2020

Expected Registration

February 2021

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional comments
Positieve CHMP-opinie in december 2020. Dit middel is voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Therapeutic value

Current treatment options

Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren (mogelijk met uitzondering van lithium), anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Als met deze verbeterde/vereenvoudigde toedieningsweg dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt kan het middel veel meerwaarde hebben bij de behandeling van (therapieresistente) depressie en acute suïcidaliteit.

Duration of treatment

Average 4 week / weeks

Frequency of administration

2 times a week

Dosage per administration

84 mg

References
NCT03039192

Expected patient volume per year

Patient volume

< 500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments
Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suïcidaliteit in kader van een "depressie in engere zin" zal een aantal van maximaal 500 patiënten per jaar  te verwachten zijn.

Expected cost per patient per year

Cost

< 5,000.00

References
Fabrikant; Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Additional comments
De verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, et cetera). De kosten voor deze indicatie uitbreiding zullen gezien de kortere behandelduur lager uitpakken. Op basis van lijstprijs en slechts 4 weken behandeling in een gegeven jaar.

Potential total cost per year

Total cost

2,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

Yes

Indications off label use

Doodswensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie.

References
Fabrikant

Indication extension

Indication extension

No

References
Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.