Uitgebreide indicatie Moderately to severely active Crohn's disease
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 6.000.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Etrolizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Darmziekten
Uitgebreide indicatie Moderately to severely active Crohn's disease
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme Immunosuppressie
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Gehumaniseerde monclonale antilichamen gericht tegen de beta7 integrin subunit van de heterodimeren alpha4beta7 (α4β7) en alphaEbeta7 (αEβ7). Scrip pipeline watch 3 nov 2017: HICKORY trial: well tolerated, clinical improvement

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2022
Verwachte registratie Februari 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Fabrikant: verwachte indiening het eerste kwartaal van 2022, verwachte registratie het eerste kwartaal van 2023

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Aminosalicylaten, corticosteroïden, immunosuppressiva, TNF-α-blokkers, Ustekinumab.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 105 mg
Bronnen NCT02394028
Aanvullende opmerkingen Toedieningsfrequentie is 1 maal per 4 weken

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Crohn-colitis.nl; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen Er zijn momenteel in Nederland ruim 80.000 mensen met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets minder dan de helft de ziekte van Crohn. In 2017 werd vedolizumab voorgeschreven aan 1.658 patiënten met chronische darmontstekingen, hiervan hebben er ongeveer 800 Crohn. Uitgaande van 50% marktaandeel wordt geschat dat Etrolizumab zal worden voorgeschreven aan 400 patiënten per jaar

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 10.000,00 - 20.000,00
Aanvullende opmerkingen Op basis van het farmacotherapeutisch kompas zou een behandeling met de concurrent Vedolizumab ongeveer €20.000 per jaar kosten (9 infusies per jaar van 300mg). Volgens de GIP-databank is er in 2015 €9.317 per gebruiker vergoed.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

6.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Ulcerative colitis
Bronnen NCT02100696

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.