Uitgebreide indicatie Diabetes type 2
Therapeutische waarde Mogelijk voordeel in toedieningsgemak
Totale kosten 135.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Exenatide
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Diabetes type 2
Fabrikant Intarcia
Werkingsmechanisme GLP-1 receptoragonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Implantaat
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen GLP-1 agonist. Subcutaan via osmotische minipomp, nieuwe injector. Verder is het product gelijk aan het bestaande product.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Andere GLP-1 analogen
Therapeutische waarde

Mogelijk voordeel in toedieningsgemak

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Voordeel van deze toedieningsvorm is de lage toedieningsfrequentie. Dit pompje moet 1 maal per 3 of 6 maanden subcutaan worden ingebracht, in plaats van 1 maal per week of 1 maal per dag een subcutaan injectie door patiënt zelf.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 4 maal per jaar
Dosis per toediening 60 µg/dag
Aanvullende opmerkingen Toediening 1 maal per 3 of 6 maanden.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen In 2017 staan 988 gebruikers op exenatide. Dit aantal is afnemend ten opzichte van voorgaande jaren. Totale GLP-1 klasse in 2017 volgens GIP 12.919 gebruikers. Het gebruik van exenatide zal naar verwachting nog verder afnemen nu semaglutide ook beschikbaar is. De werkgroep verwacht dat deze formulering een zeer klein segment van de huidige markt voor exenatide overneemt.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.300,00 - 1.400,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen Laag financieel risico, ongeveer gelijk aan huidige prijs bydureon pen (€26 per stuk). Als de NHG standaard diabetes GLP-1 agonisten opneemt in het behandelalgoritme dan zal de commissie de voorkeur laten uitgaan naar middelen die een vermindering van cardiovasculaire events hebben laten zien. De cardiovasculaire outcome trial van dit middel heeft dat niet laten zien.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

135.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.