Exenatide

Stofnaam
Exenatide
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Bydureon is a diabetes medicine used together with other diabetes medicines including long-acting insulin to treat adults with type 2 diabetes whose blood glucose (sugar) levels are not adequately controlled with the other medicines

1. Product

Merknaam
Bydureon BCise
Fabrikant
AstraZeneca
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
GLP-1 agonist, nieuwe injector voor extended release. Verder identiek aan huidige product.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Datum indiening
Januari 2018
Verwachte registratie
Augustus 2018
Fase registratie
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in juni 2018. Geregistreerd in augustus 2018

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
exenatide huidige injector
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per week
Dosering per toediening
2 mg
Bronnen
Fabrikant

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2017 988 gebruikers op exenatide. Dit aantal is afnemend ten opzichte van voorgaande jaren. Totale GLP-1 klasse in 2017 volgens GIP 12.919 gebruikers. Het gebruik van exenatide zal naar verwachting nog verder afnemen nu semaglutide ook beschikbaar is. De verwachting is dat deze formulering een zeer klein segment van de huidige markt voor exenatide overneemt. Inschatting: er komen maximaal 1000 patiënten in aanmerking.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
1.352
Bronnen
G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Laag financieel risico, ongeveer gelijk aan huidige prijs bydureon pen (€26 per stuk). Als de NHG- standaard diabetes GLP-1 agonisten opneemt in het behandelalgoritme, dan zal de commissie de voorkeur laten uitgaan naar middelen die een vermindering van cardiovasculaire events hebben laten zien. De cardiovasculaire outcome trial van dit middel heeft dat niet laten zien.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.352.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.