Extended indication Treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (nAMD).
Therapeutic value Possible benefit in ease of use
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Faricimab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Eye disorders
Extended indication Treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (nAMD).
Proprietary name Vabysmo
Manufacturer Roche
Route of administration Intravitreal
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Angiopoietin-2 inhibitors; Vascular endothelial growth factor A inhibitors

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date May 2021
Expected Registration September 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Positieve CHMP opinie ontvangen in Juli 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Anti-VEGFs: bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, brolucizumab
Therapeutic value Possible benefit in ease of use
Substantiation Uit een Lancet artikel blijkt dat vanuit de TENAYA en LUCERNE studie geen inferioriteit is gekomen voor faricimab. Zowel qua veiligheid als effectiviteit. Voordeel kan zijn dat het eens per 16 weken gegeven wordt (aanpasbaar aan noodzaak patiënt). De langere werkingsduur is een meerwaarde voor de patiënt.
Frequency of administration 1 times every 4 months
Dosage per administration 6mg
References NCT03038880 (STAIRWAY); NCT02484690 (AVENUE); NCT03823287 (TENAYA); NCT03823300 (LUCERNE)
Additional remarks Fabrikant: frequentie van de toediening wordt bepaald per patiënt en wordt aangepast middels Treat & Extend.

Expected patient volume per year

Additional remarks In 2019 werden er voor DME in totaal 4.655 patiënten behandeld. Daarnaast werden er in 2019 voor nLMD in totaal 11.715 patiënten behandeld. Afhankelijk van de therapeutische waarde en het bijwerkingsprofiel van faricimab zal een klein deel van deze patiënten naar verwachting overstappen. De verwachting is dat er zal worden blijven gestart met bevacizumab en bij non-response wordt geswitcht. Non-response ligt op dit moment op ongeveer 25%-30%. Faricimab zal naar alle waarschijnlijkheid op de tweede plek komen als behandeloptie naast aflibercept en ranibizumab. Op dit moment is het nog te vroeg om hier een realistische inschatting over te doen.

Expected cost per patient per year

Cost < 5,000.00
References medicijnkosten.nl
Additional remarks Prijs in de Verenigde Staten: $2,628,00 per 6mg. Dit komt neer op meer dan $10,000 per jaar bij 4 giften. Ter vergelijking: vergoedingsprijs voor behandelen met Eylea (2mg, iedere 2 maanden): maximaal ongeveer €5.000 per jaar.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions DME
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.