Uitgebreide indicatie Patients With Pain Due to Osteoarthritis (OA) of the Knee or Hip
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Fasinumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Pijn
Uitgebreide indicatie Patients With Pain Due to Osteoarthritis (OA) of the Knee or Hip
Fabrikant Regeneron
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Monoklonaal antilichaam

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Indieningsdatum op basis van primary completion datum fase 3 studie in november 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Huidige behandeling bestaat uit paracetamol, NSAIDS, opioïden, fysiotherapie, soms OK. In de toekomst zal ook tanezumab op de markt komen.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de fase 3 studie werd bij alle doseringen een effect waargenomen. Veiligheid lijkt bij lage doseringen beter. De resultaten lijken vergelijkbaar met tanezumab dat ook voor deze indicatie op de markt zal komen.
Bronnen NCT02683239

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Volksgezondheidenzorg.nl; NIVEL zorgregistraties eerste lijn
Aanvullende opmerkingen In 2016 werd naar schatting bij 54.900 mensen knieartrose gediagnostiseerd. De prevalentie in 2016 bedroeg 571.600 patiënten. Hoeveel hiervan pijnstillers gebruikt is niet bekend. Afhankelijk van de precieze indicatiestelling zal bij een deel hiervan fasinumab voorgeschreven worden. De verwachting is dat fasinumab en tanezumab de markt mogelijk zullen delen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Ja
Indicaties off-label gebruik Mogelijk bij neuropathische pijn.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Adisinisght
Aanvullende opmerkingen Geen lopende studie naar andere indicaties.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.