Fedratinib

Werkzame stof

Fedratinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Myeloproliferatieve aandoeningen

Uitgebreide indicatie
Myelofibrosis

1. Product

Merknaam

Inrebic

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

JAK tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
JAK2 inhibitor

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

Oktober 2019

Verwachte registratie

November 2020

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
In 2013 zijn de klinische studies door Sanofi stopgezet wegens ernstige bijwerkingen (Wernicke’s encephalopathie). Celgene heeft Federatinib nu opgekocht.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Verschillende

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Milt verkleining, symptom score reduction

Behandelduur

Niet gevonden

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

400 mg

Bronnen
JAKARTA: NCT01437787
JAKARTA2: NCT01523171

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20 - 143

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
143 diagnoses in 2016. De inschatting van experts is 20 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.