Extended indication

Durveqtix is indicated for the treatment of severe and moderately severe haemophilia B (congenital f

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

140,000,000.00

Registration phase

Positive CHMP opinion

Product

Active substance

Fidanacogene elaparvovec

Domain

Cardiovascular diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Hemostasis promoting medication

Extended indication

Durveqtix is indicated for the treatment of severe and moderately severe haemophilia B (congenital factor IX deficiency) in adult patients without a history of factor IX inhibitors and without detectable antibodies to variant AAV serotype Rh74.

Proprietary name

Durveqtix

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Gene therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Een AAV vector die een high-activity Factor IX transgene bevat.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

Yes

Submission date

April 2023

Expected Registration

August 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Positive CHMP opinion

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie mei 2024

Therapeutic value

Current treatment options

Huidige behandeling bestaat uit intraveneus stollingsfactor IX concentraat (uit plasma bereid of recombinant). Er zijn producten met standaard en verlengde halfwaardetijd. In de toekomst ook wellicht Entranacogene dezaparvovec.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Na succesvolle gentherapie is er geen noodzaak meer tot profylactische onderhoudsbehandeling met factor IX concentraat. Er is nog wel factor IX concentraat nodig bij bloedingen of operaties (tenzij de met gentherapie bereikte factor IX niveaus zeer hoog zijn). Fidanacogene elaparvovec bevat dezelfde genetische variant met extra hoge factor IX activiteit als entranacogene dezaparvovec. In theorie hebben zij een vergelijkbare werkzaamheid. Het enige verschil is het type AAV vector. Fidanacogene elaparvovec is op basis van een AAVSpark-100 vector, terwijl entranacogene dezaparvovec op basis van een AAV5 vector is. Patiënten kunnen van nature antistoffen hebben tegen zo'n vector en dus soms wel voor de ene maar niet voor de andere vector in aanmerking komen. Dus vanuit AAV antistoffen zouden de vectoren complementair kunnen zijn. De resultaten uit de BENEGENE-2 studie zijn nog niet gepubliceerd.

Duration of treatment

one-off

References
NCT03861273
Additional remarks
Eenmalige intraveneuze toediening gedurende 1 uur

Expected patient volume per year

Patient volume

< 40

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
HemoNed. rapportage 2022 (1) expert opinie (2).
Additional remarks
In Nederland zijn ongeveer 200 patiënten met hemofilie B (1). Hemofilie B komt hoofdzakelijk bij mannen voor. Vooralsnog komen de volgende patiënten hiervoor in aanmerking; patiënten met ernstige hemofilie B, patiënten die volwassen zijn, patiënten die in verleden geen remmende antistoffen tegen factor IX hebben gehad, patiënten die geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-5 en patiënten die niet besmet zijn met hepatitis B of C. Het aantal is dus beduidend lager. Er zijn in Nederland 86 ernstige hemofilie B patiënten en 36 matig-ernstige hemofilie B patiënten geregistreerd (1). Hoeveel hiervan onder de criteria vallen qua leeftijd, nooit antistoffen, niet besmet met hepatitis B/C is moeilijk te zeggen. De inschatting is maximaal 40 patiënten. Let wel: een deel van deze patiënten (ongeveer 10 tot 15) wordt in studieverband al behandeld, het reële aantal patiënten dat in aanmerking komt zal daarom nog lager liggen dan deze 40 patiënten (2). Daarbij moet in ogenschouw gehouden worden dat deze patiënten zowel voor fidanacogene elaparvovec als entranacogene dezaparvovec in aanmerking komen. Het daadwerkelijk aantal patiënten dat met fidanacogene elaparvovec behandeld zal worden zal dus lager liggen als entranacogene dezaparvovec tot het pakket toegelaten wordt.

Expected cost per patient per year

Cost

< 3,500,000.00

References
Fabrikant; record etranacogene dezaparvovec
Additional remarks
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het derde kwartaal van 2024 beschikbaar zijn. Hierbij zal rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties. 
In de Verenigde Staten is de lijstoprijs van de concurrent Hemgenix gesteld op $3,500,000. Dit betreft een eenmalige behandeling.

Potential total cost per year

Total cost

140,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.