Filgotinib

Werkzame stof
Filgotinib
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Reuma
Uitgebreide indicatie
Rheumatoid arthritis (RA), moderate-to-severe in adults who previously failed DMARD therapy.

1. Product

Fabrikant
Gilead
Werkingsmechanisme
JAK tyrosine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Filmomhulde tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Selectieve JAK1 inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
Juli 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fase III studies lopen af eind 2018/begin 2019

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
DMARDs, andere JAK inhibitors zoals tofacitinib en baricitinib.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijk zijn er minder bijwerkingen door de meer specifiekere activiteit, maar dit moet nog blijken. Waarschijnlijk competitief met tofacitinib en baricitinib en in de toekomst ook upadacitnib.
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Bronnen
NCT02873936; NCT02886728; NCT02889796
Aanvullende opmerkingen
Filgotinib is een specifiekere remmer van JAK1 ten opzichte van tofacitinib en baricitinib.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expertopinie; Tofacitinib voor RA in de horizonscan.
Aanvullende opmerkingen
De inschatting is dat er ongeveer 1.000 RA-patiënten in aanmerking komen voor een behandeling met JAK-remmers. De huidige en toekomstige JAK-remmers zullen deze markt moeten delen. Voor tofacitinib schat de fabrikant in dat er 130 RA-patiënten voor in aanmerking komen. Uitendelijk zullen naar verwachting een paar honderd patiënten in aanmerking komen voor filgotinib. Afhankelijk van de therapeutische waarde en de plaats in de richtlijn kan dit aantal variëren.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
12.000 - 13.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen
De prijs is sterk afhankelijk van de therapeutische waarde ten opzichte van huidige JAK-remmers en andere behandelopties. Huidige inschatting is gebaseerd op de kosten per patiënt per jaar van baricitinib (€13.220,65) en tofacitinib (€11.928,54) bij de behandeling van RA.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Fase III studies lopen voor Crohn en ulcerative colitis (UC).
Bronnen
Clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.