Fluticasone furoate / umeclidinium (bromide) / vilanterol (trifenatate)

Stofnaam
Fluticasone furoate / umeclidinium (bromide) / vilanterol (trifenatate)
Domein
Longziekten algemeen
Hoofdindicatie
COPD
Uitgebreide indicatie
Trelegy Ellipta is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende bèta2-agonist.

1. Product

Merknaam
Trelegy Ellipta
Fabrikant
GSK
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Zie ook Trimbow; Strikte indicatiestelling voor welke subpopulatie van COPD deze triple therapie is bedoeld. Er dient ervoor te worden gewaakt dat COPD patienten die geen inhalatieglucocorticoiden behoeven, die ook niet krijgen voorgeschreven via een combinatiepreparaat. Nieuw combinatiepreparaat, bevat drie eerder reeds beschikbare bestanddelen

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
Januari 2017
Verwachte registratie
November 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie CHMP september 2017. Geregistreerd per november 2017. Sinds april 2018 vergoed.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
De fixed triple Trimbow van Chiesi en de grote verscheidenheid aan losse triples (combinaties van een LABA, een LAMA en een ICS in twee of drie aparte inhalatoren) die ook nu al bestaan.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Alle bestanddelen waren reeds beschikbaar en worden al voorgeschreven. Ook andere firma’s hebben vergelijkbare middelen op de markt. Chiesi heeft als eerste al een versie van deze zogenaamde triple therapie voor COPD geïntroduceerd. De meerwaarde zou kunnen liggen in verbeteringen van therapietrouw en gebruiksgemak (alles ineen en éénmaal daagse dosering). Die meerwaarde is aannemelijk maar niet bewezen. Inmiddels laat een nieuwe studie in de NEngJMed. zien dat er met ICS iets minder exacerbaties zijn t.o.v. luchtwegverwijders. Daarbij dient wel gezegd te worden dat er in het eerste jaar al 50% meer pneumonieën met ICS optraden.
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
92 µg / 55 µg / 22 µg
Bronnen
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056NEJMoa1713901
Aanvullende opmerkingen
Een groot aantal studies van goede kwaliteit hebben getoond dat LAMA’s significante en klinisch relevante effecten hebben op klachten, longfunctie, kwaliteit van leven en exacerbatiefrequentie. Datzelfde is aangetoond voor LABA’s. Bij matig tot ernstig COPD doet de combinatie van een LABA en een LAMA meer dan elk van beide apart. Ook is aangetoond dat de combinatie van een LABA en een LAMA in meerdere opzichten effectiever is dan de ICS/LABA combinatie. Wat niet is aangetoond, en wat zeer relevant is, is het bewijs dat ICS toegevoegd aan LAMA+LABA meerwaarde heeft. De Wisdom studie uit 2015 liet zien dat bij patiënten met op papier een indicatie voor triple therapie, de ICS ongestraft gestopt kan worden. Er werd geen toename gezien van de exacerbatiefrequentie. Wel een zeer bescheiden verschil in achteruitgang van de longfunctie (FEV1) na placebogecontroleerd stoppen van de ICS. Overigens dient te worden opgemerkt dat het percentage COPD dat theoretisch gezien baat zou kunnen hebben van een ICS < 10% van het totale aantal COPD-patiënten is, mogelijk zelfs < 1%.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

> 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
CBS; volksgezondheidenzorg.info; LAN standaard COPD.
Aanvullende opmerkingen
Van de 17 miljoen inwoners in Nederland heeft 3,4% COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem, 592.900 patiënten in 2016 volgens volksgezondheidenzorg.info), 18% hiervan heeft ernstige COPD (ongeveer 106.700 patiënten) en 54% hiervan heeft matig tot ernstige COPD (ongeveer 320.000 patiënten) (LAN standaard COPD). Ruim de helft van alle COPD patiënten heeft eigenlijk nauwelijks of geen exacerbaties, ongeveer 44 % heeft er tenminste 1 per jaar, niet veel meer dan 10% 2 of meer. De werkgroep verwacht dat 5000 patiënten realistisch gezien de behandeling zouden kunnen ontvangen. Echter, gezien de kans op off-label gebruik is het waarschijnlijk dat het patiëntaantal uitgroeit tot een groter deel van COPD populatie. Daarbij zijn er volgens de werkgroep reeds naar schatting 50.000 tot 100.000 COPD patiënten de facto op triple-therapie, maar dan als losse componenten, bijvoorbeeld de combi van ICS/LABA en apart een LAMA, of een LABA/LAMA combi met separaat een ICS.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
700 - 800
Bronnen
Prescribing outlook 2017; werkgroep, frabrikant, G-standaard, medicijnkosten.nl.
Aanvullende opmerkingen
Prijs zal waarschijnlijk competitief zijn aan bestaande inhalatoren. Vergelijkbaar met Trimbow. €66,13 per verpakking is de prijs €0,55 per dosis en €2,21 per dag (2dd 2 inhalaties). Duurder dan elk van de bestanddelen afzonderlijk maar goedkoper dan losse triples. Minderkosten in geval van gepast gebruik, meerkosten in geval van het te verwachten overmatig voorschrijven. Fabrikant (nov 2017): De prijs van de twee componenten die in Trelegy gecombineerd worden (Relvar en Incruse) bedragen samen ongeveer €750 p.p.p.j.. Inmiddels via medicijnkosten.nl de prijs: € 66,90 per 30 doses.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.750.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Grote kans op het off-label geven van de middelen voor een groter deel van de COPD populatie. Bij licht tot matig COPD en bij COPD-patiënten met weinig of geen exacerbaties. Dat is de overgrote meerderheid van de patiënten.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Fase 3 studies Astma. Ook wordt steeds vaker het begrip eosinofiel COPD gehanteerd als mogelijke indicatie voor ICS. Aan de validiteit van die diagnose wordt overigens door sommige experts getwijfeld. Mogelijk zijn dit patiënten die eigenlijk astma hebben.
Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.