Forigerimod

Werkzame stof
Forigerimod
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Chronische immuunziekten overig
Uitgebreide indicatie
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

1. Product

Merknaam
Lupuzor
Fabrikant
ImmuPharma
Werkingsmechanisme
Immunosuppressie
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Vermoedelijke intramurale bekostiging, conform Zorginstituut standpunt over belimumab subcutaan voor dezelfde indicatie.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
De initiële fase 3 studies hebben hun primaire eindpunten niet gehaald. Resultaten van een vervolgstudie worden in 2019 verwacht.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Steroids, anti-malarials, methotrexate.
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Geen significante verbetering ten opzichte van placebo (beide armen in combinatie met standard of care), maar mogelijk wel minder bijwerkingen. De sub-populatie van Europese patiënten gaf wel een significante verbetering. Een vervolgstudie is gestart waarvan de resultaten in 2019 worden verwacht.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
http://www.immupharma.co.uk/top-line-results-lupuzor-pivotal-phase-iii-trial/ http://www.immupharma.co.uk/analysis-pivotal-phase-iii-trial-lupuzor-patients-systemic-lupus-erythematosus-sle-shows-positive-results-europe-cohort1/

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 357

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Een paar duizend patienten. In de beoordeling van belimumab heeft het Zorginstituut gerekend met: 'De prevalentie van SLE is 28-40 per 100,000 inwoners (~4.470 patiënten in Nederland). Ongeveer 8% van de patiënten met SLE heeft een hoge mate van ziekteactiviteit, ondanks een standaardbehandeling (zo’n 357 patiënten).'

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
10.000 - 20.000
Bronnen
Lupuzor Presentation Phase IIb Abstract / Clinical Paper 2012 Annual ACR Meeting
Aanvullende opmerkingen
ImmuPharma heeft in 2012 de richtprijs bepaalt op $10.000-$20.000.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.355.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.