Extended indication Bevespi Aerosphere is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms in adu
Therapeutic value Possible equal value
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Formoterol/glycopyronium
Domain Lung diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication COPD
Extended indication Bevespi Aerosphere is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Proprietary name Bevespi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action LABA / LAMA
Route of administration Inhalation
Therapeutical formulation Aerosol
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Parasympaticolyticum + beta2-sympaticomimeticum

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Particularity New therapeutical formulation
Submission date August 2017
Expected Registration December 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie oktober 2018. Geregistreerd in december 2018. Is vergoed sinds 1 maart 2020 op lijst IB. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Bevespi® aerosphere op basis van technische redenen op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Therapeutic value

Current treatment options Huidige LABA/LAMA (Ultibro, Anoro, Spiolto, Duaklir).
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Bevespi is een langwerkend LABA/LAMA en zal de concurrentie aangaan met de huidigebehandelopties. Er worden geen mogelijke voordelen verwacht.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 2 inhalaties 7,2/5 µg
References GOLD aanbevelingen http://goldcopd.org
Additional comments 2 maal per dag 2 inhalaties.

Expected patient volume per year

Additional comments Het maximaal patiëntvolume is gebaseerd op gegevens waaruit blijkt dat 36.128 patiënten LABA/LAMA gebruiken. Binnen dit volume zal Bevespi gaan concurreren met de huidige behandelopties. Aangezien er geen nieuwe voordelen ten opzichte van de huidige behandelopties zijn, wordt er een laag patiëntvolume verwacht.

Expected cost per patient per year

Cost 500.00 - 600.00
References Fabrikant
Additional comments Prijs zal waarschijnlijk competitief zijn aan bestaande inhalatoren. Vergelijkbaar met andere LAMA / LABAs.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.