Formoterol/glycopyronium

Werkzame stof
Formoterol/glycopyronium
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
COPD
Uitgebreide indicatie
Bevespi Aerosphere is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

1. Product

Merknaam
Bevespi
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
LABA/LAMA
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Aerosol
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Parasympaticolyticum + beta2-sympaticomimeticum

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
Augustus 2017
Verwachte registratie
December 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie oktober 2018. Geregistreerd in december 2018. Is vergoed sinds 1 maart 2020 op lijst IB. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Bevespi® aerosphere op basis van technische redenen op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Huidige LABA/LAMA (Ultibro, Anoro, Spiolto, Duaklir).
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Bevespi is een langwerkend LABA/LAMA en zal de concurrentie aangaan met de huidigebehandelopties. Er worden geen mogelijke voordelen verwacht.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
2 inhalaties 7,2/5 µg
Bronnen
GOLD aanbevelingen http://goldcopd.org
Aanvullende opmerkingen
2 maal per dag 2 inhalaties.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Het maximaal patiëntvolume is gebaseerd op gegevens waaruit blijkt dat 36.128 patiënten LABA/LAMA gebruiken. Binnen dit volume zal Bevespi gaan concurreren met de huidige behandelopties. Aangezien er geen nieuwe voordelen ten opzichte van de huidige behandelopties zijn, wordt er een laag patiëntvolume verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
500 - 600
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Prijs zal waarschijnlijk competitief zijn aan bestaande inhalatoren. Vergelijkbaar met andere LAMA / LABAs.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.