Fremanezumab

Stofnaam
Fremanezumab
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Migraine profylaxe van "frequent episodic migraine" (EM) en "chronic migraine" (CM).

1. Product

Fabrikant
Teva
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
Februari 2018
Verwachte registratie
Maart 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
galcanezumab, eptinezumab, erenumab.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Fremanezumab geeft ten opzichte van placebo een significante totale reductie van het aantal migrainedagen. Het geeft eveneens een reductie van matige/ernstige hoofdpijn ten opzichte van placebo. Er is echter geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen nog niet is vast te stellen.
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosering per toediening
225 mg
Bronnen
Silberstein et al. N Engl J Med 2017;377:2113-22.; Cohen et al. Headache 2017;57:1375-1384; clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
1 maal per 4 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.000 - 24.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn, Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148.
Aanvullende opmerkingen
Patiëntenaantal gebasseerd op erenumab: Fabrikant erenumab: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patiënten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: te verwachten marktaandeel binnen de klasse CGRP remmers 25%.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
5.000 - 10.000
Bronnen
Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018
Aanvullende opmerkingen
ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar tussen de €5.000 en €10.000 euro zal komen te liggen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

112.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Clusterhoofdpijn, chronische en episodisch.
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.