Extended indication Migraine profylaxe van "frequent episodic migraine" (EM) en "chronic migraine" (CM).
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 112,500,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Fremanezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Migraine profylaxe van "frequent episodic migraine" (EM) en "chronic migraine" (CM).
Manufacturer Teva
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date February 2018
Expected Registration March 2019
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options galcanezumab, eptinezumab, erenumab.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Fremanezumab geeft ten opzichte van placebo een significante totale reductie van het aantal migrainedagen. Het geeft eveneens een reductie van matige/ernstige hoofdpijn ten opzichte van placebo. Er is echter geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen nog niet is vast te stellen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 225 mg
References Silberstein et al. N Engl J Med 2017;377:2113-22.; Cohen et al. Headache 2017;57:1375-1384; clinicaltrials.gov
Additional remarks 1 maal per 4 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

6,000 - 24,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn, Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148.
Additional remarks Patiëntenaantal gebasseerd op erenumab: Fabrikant erenumab: Max. patiëntvolume gebaseerd op: Populatie >18 jaar, prevalentie migraine 15% (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn). Diagnose 39% van populatie (DRG 2014), > 4 hoofdpijndagen per maand (25% van totale populatie): 160.000-200.000 patiënten (Hoofdpijnnet) 8–12% van migraine patiënten gebruikt preventieve therapie ± 24.000 (Smelt; European Journal of General Practice, 2012; 18: 143–148). Van max. naar realistisch patiëntvolume: te verwachten marktaandeel binnen de klasse CGRP remmers 25%.

Expected cost per patient per year

Cost 5,000.00 - 10,000.00
References Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and Value, ICER 2018
Additional remarks ICER gaat uit van een geschatte prijs van $8.500 per patiënt per jaar voor erenumab of fremanezumab bij chronische of episodische migraine. Huidige standaardbehandeling (profylaxe) is goedkoop, echter ziekteverzuim als gevolg van migraine neemt mogelijk af en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten dus ook. De verwachting is dat het bedrag per patiënt per jaar tussen de €5.000 en €10.000 euro zal komen te liggen.

Potential total cost per year

Total cost

112,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Clusterhoofdpijn, chronische en episodisch.
References SPS

Other information

There is currently no futher information available.