Fremanezumab

Werkzame stof
Fremanezumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month.

1. Product

Merknaam
Ajovy
Fabrikant
Teva
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2018
Verwachte registratie
Maart 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in januari 2018. Geregistreerd in maart 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
galcanezumab, eptinezumab, erenumab.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Fremanezumab geeft ten opzichte van placebo een significante totale reductie van het aantal migrainedagen. Het geeft eveneens een reductie van matige/ernstige hoofdpijn ten opzichte van placebo. Er is echter geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen nog niet is vast te stellen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosis per toediening
225 mg
Bronnen
Silberstein et al. N Engl J Med 2017;377:2113-22.; Cohen et al. Headache 2017;57:1375-1384; clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
1 maal per 4 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 21.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS advies voor erenumab wordt de prevalente populatie die voor dat geneesmiddel in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor fremanezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

78.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Clusterhoofdpijn, chronische en episodisch.
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.