Extended indication Indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month.
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 45,297,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Fremanezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month.
Proprietary name Ajovy
Manufacturer Teva
Mechanism of action CGRP-directed antibody
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2018
Expected Registration March 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in januari 2018. Geregistreerd in maart 2019. Een nieuw GVS-advies is gepubliceerd in september 2021. Het geneesmiddel wordt onder voorwaarden vergoed voor de behandeling van chronische migraine.

Therapeutic value

Current treatment options galcanezumab, eptinezumab, erenumab.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Fremanezumab geeft ten opzichte van placebo een significante totale reductie van het aantal migrainedagen. Het geeft eveneens een reductie van matige/ernstige hoofdpijn ten opzichte van placebo. Er is echter geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen nog niet is vast te stellen.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a month
Dosage per administration 225 mg
References Silberstein et al. N Engl J Med 2017;377:2113-22.; Cohen et al. Headache 2017;57:1375-1384; clinicaltrials.gov
Additional comments 1 maal per maand 225mg of 1 maal per 3 maanden. Bij de driemaandelijkse dosering worden 3 injecties gebruikt (3 x 225mg = 675mg).

Expected patient volume per year

Patient volume

6,500 - 8,599

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine
Additional comments Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. In het GVS-advies wordt ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers.

Expected cost per patient per year

Cost 6,000.00
References GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Additional comments In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor fremanezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn.

Potential total cost per year

Total cost

45,297,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Clusterhoofdpijn, chronische en episodisch.
References SPS

Other information

There is currently no futher information available.