Uitgebreide indicatie Treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) who have been previously treated with
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Fruquintinib
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Darmkanker
Uitgebreide indicatie Treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) who have been previously treated with fluoropyrimidine, oxaliplatin, and irinotecan based chemotherapy, an anti VEGF therapy, and, if RAS wild type, an anti-EGFR therapy.
Fabrikant Takeda
Portfoliohouder Takeda
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Oral VEGFR inhibitor

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
ATMP Nee
Indieningsdatum Juni 2023
Verwachte registratie Juli 2024
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties None. There is no treatment for the patient population 4L after trifluridine/tipiracil (Lonsurf). Comparison of the therapeutic value of fruquintinib with placebo (FRESCO-2) therefore seems to be appropriate
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De eindpunten van de klinische studie werden behaald. Patiënten die met fruquintinib behandeld werden behaalden een mediane overall survival van 7,4 maanden (95% CI, 6.7-8.2) versus 4,8 maanden (95% CI, 4.0-5.8) met placebo (HR, 0.662; 95% CI, 0.549-0.800; P < .001). Daarnaast leidde de behandeling met fruquintinib tot een PFS van 3,7 maanden (95% CI, 3.5-3.8) versus 1,8 maanden (95% CI, 1.8-1.9) met placebo (HR, 0.321; 95% CI, 0.267-0.386; P<.001).
Behandelduur Gemiddeld 12 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 5 mg
Bronnen Fase 3 FRESCO-2 trial (NCT04322539)
Aanvullende opmerkingen 3 weken elke dag behandeling en 1 week geen behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL2021 (1);
Aanvullende opmerkingen Gemetastaseerde coloncarcinoom betreft 2.085 patiënten in stadium 4 en gemetastaseerde rectumcarcinoom betreft 612 patiënten in stadium 4 in 2021. Samen gaat het dus om maximaal 2.697 patiënten in de eerstelijns. Er wordt verwacht dat er maximaal 500 patiënten in aanmerking komen op basis van gebruikersaantallen van Lonsurf. Dit volume zal lager uit vallen doordat het later in de lijn wordt ingezet.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Fase III: Gastric cancer; Non-small cell lung cancer
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.