Galcanezumab

Werkzame stof
Galcanezumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie
Emgality is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 dagen per maand migraine hebben.

1. Product

Merknaam
Emgality
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Werkingsmechanisme: galcanezumab is een CGRP-ligand antilichaam. Het is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan de receptor voor ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en remt daardoor het effect van CGRP.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Registatieproces: 'Fast Track Designation' in Amerika (FDA). Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, eptinezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Meerwaarde verwacht, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen. Galcanezumab 120 mg geeft een significante reductie van het aantal migraine hoofdpijn dagen in vergelijking met placebo.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per maand
Dosis per toediening
120 mg en 240 mg s.c.
Bronnen
NCT02959177; NCT02959190; NCT02797951; NCT02836613; SmPC
Aanvullende opmerkingen
De aanbevolen dosis is 120 mg galcanezumab, eenmaal per maand subcutaan geïnjecteerd, met als eerste dosis een oplaaddosis van 240 mg. Behandelduur: chronisch. Er is geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen bij migraine nog niet is vast te stellen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 21.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS advies voor erenumab wordt de prevalente populatie die voor dat geneesmiddel in aanmerking komt geschat op ruim 21.000 patiënten. Aangezien er meerdere nieuwe behandelingen op de markt komen voor deze indicatie zullen deze geneesmiddelen de markt onderling verdelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
6.000
Bronnen
GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
In het GVS-advies voor erenumab worden de kosten per patiënt per jaar berekend op €5.850. Voor galcanezumab zullen de kosten naar verwachting vergelijkbaar zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

78.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Indicatie-uitbreiding: mogelijk bij episodische en chronische clusterhoofdpijn

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.