Extended indication Emgality is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 dagen per ma
Therapeutic value Possible added value
Total cost 44,164,575.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Galcanezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Headache
Extended indication Emgality is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 dagen per maand migraine hebben.
Proprietary name Emgality
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action CGRP-directed antibody
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Werkingsmechanisme: Galcanezumab is een CGRP-ligand antilichaam. Het is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en daardoor het effect van CGRP remt.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date December 2017
Expected Registration November 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Een nieuw GVS-advies is gepubliceerd in september 2021. Het geneesmiddel wordt onder voorwaarden vergoed voor de behandeling van chronische migraine.

Therapeutic value

Current treatment options In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, eptinezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Meerwaarde verwacht, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen. Galcanezumab 120mg geeft een significante reductie van het aantal migraine hoofdpijn dagen in vergelijking met placebo.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a month
Dosage per administration 120 mg en eenmalige startdosering 240 mg
References NCT02959177; NCT02959190; NCT02797951; NCT02836613; SmPC
Additional comments De aanbevolen dosis is 120mg galcanezumab, eenmaal per maand subcutaan geïnjecteerd, met als eerste dosis een oplaaddosis van 240mg. Behandelduur: chronisch. Er is geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen bij migraine nog niet is vast te stellen.

Expected patient volume per year

Patient volume

6,500 - 8,599

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine
Additional comments Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. In het GVS-advies wordt ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers.

Expected cost per patient per year

Cost < 5,850.00
References G-standaard november 2021 (AIP galcanezumab = €450).
Additional comments Aanvulling Lilly: De kosten per patiënt per eerste behandeljaar jaar zijn €5.850 (13 x €450). De kosten per patiënt per onderhoudsjaar jaar zijn €5.400 (12 x €450).

Potential total cost per year

Total cost

44,164,575.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.