Uitgebreide indicatie Emgality is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 dagen per ma
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 44.164.575,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Galcanezumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Hoofdpijn
Uitgebreide indicatie Emgality is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 dagen per maand migraine hebben.
Merknaam Emgality
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme CGRP-gericht antilichaam
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Werkingsmechanisme: Galcanezumab is een CGRP-ligand antilichaam. Het is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP) en daardoor het effect van CGRP remt.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum December 2017
Verwachte registratie November 2018
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Een nieuw GVS-advies is gepubliceerd in september 2021. Het geneesmiddel wordt onder voorwaarden vergoed voor de behandeling van chronische migraine.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties In ontwikkeling zijn andere CGRP antilichamen voor vergelijkbare indicatie: erenumab, eptinezumab, fremanezumab. Huidige behandeling profylaxe: betablokkers, anticonvulsiva, candesartan.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Meerwaarde verwacht, bij die patiënten waarbij andere profylactische therapieën (zoals bijvoorbeeld betablokkers, anticonvulsiva, flunarizine) falen. Galcanezumab 120mg geeft een significante reductie van het aantal migraine hoofdpijn dagen in vergelijking met placebo.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per maand
Dosis per toediening 120 mg en eenmalige startdosering 240 mg
Bronnen NCT02959177; NCT02959190; NCT02797951; NCT02836613; SmPC
Aanvullende opmerkingen De aanbevolen dosis is 120mg galcanezumab, eenmaal per maand subcutaan geïnjecteerd, met als eerste dosis een oplaaddosis van 240mg. Behandelduur: chronisch. Er is geen duidelijk vergelijkingsmateriaal tussen de nieuwere middelen galcanezumab, eptinezumab, erenumab en fremanezumab waardoor de meerwaarde ten opzichte van deze middelen bij migraine nog niet is vast te stellen.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.500 - 8.599

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de behandeling van chronische migraine
Aanvullende opmerkingen Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts. Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld worden. In het GVS-advies wordt ingeschat dat er na verloop van jaren 6.500-8.599 patiënten gebruik zullen maken van één van de CGRP-remmers.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 5.850,00
Bronnen G-standaard november 2021 (AIP galcanezumab = €450).
Aanvullende opmerkingen Aanvulling Lilly: De kosten per patiënt per eerste behandeljaar jaar zijn €5.850 (13 x €450). De kosten per patiënt per onderhoudsjaar jaar zijn €5.400 (12 x €450).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

44.164.575,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.