Gefapixant

Werkzame stof
Gefapixant
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Adult Participants With unexplained Chronic Cough

1. Product

Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Datum indiening en verwachte registratie is op basis van estimated primary completion June 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
hoestprikkeldempende middelen (codeïne)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
45mg tot 50mg
Bronnen
NCT03449134

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Morice A. Chronic cough: epidemiology. Chron Respir Dis. 2008;5(1):43-7.
Aanvullende opmerkingen
Onder chronisch hoesten wordt verstaan dat het hoesten meer dan 8 weken aanhoudt. De prevalentie in de algemene bevolking wordt geschat op 12%. De drie voornaamste oorzaken van chronisch hoesten bij een niet-roker met een normale thoraxradiografie zijn astma, gastro-intestinale reflux (GER) en rhinosinusitis. Voor een aanzienlijk aantal patiënten kan er echter geen oorzaak gevonden worden en is er sprake van chronische idiopatische hoest.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.