Uitgebreide indicatie

Adult Participants With unexplained Chronic Cough

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Gefapixant

Domein

Longziekten algemeen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Long overig

Uitgebreide indicatie

Adult Participants With unexplained Chronic Cough

Fabrikant

MSD

Werkingsmechanisme

Receptorantagonist

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Datum indiening en verwachte registratie is op basis van estimated primary completion June 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

hoestprikkeldempende middelen (codeïne)

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

45mg tot 50mg

Bronnen
NCT03449134

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Morice A. Chronic cough: epidemiology. Chron Respir Dis. 2008;5(1):43-7.
Aanvullende opmerkingen
Onder chronisch hoesten wordt verstaan dat het hoesten meer dan 8 weken aanhoudt. De prevalentie in de algemene bevolking wordt geschat op 12%. De drie voornaamste oorzaken van chronisch hoesten bij een niet-roker met een normale thoraxradiografie zijn astma, gastro-intestinale reflux (GER) en rhinosinusitis. Voor een aanzienlijk aantal patiënten kan er echter geen oorzaak gevonden worden en is er sprake van chronische idiopatische hoest.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.