Uitgebreide indicatie Adults with Unexplained and Refractory Chronic Cough
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Gefapixant
Domein Longziekten algemeen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longziekten, overig
Uitgebreide indicatie Adults with Unexplained and Refractory Chronic Cough
Fabrikant MSD
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen In Japan geregistreerd onder de merknaam LYFNUA

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Februari 2021
Verwachte registratie December 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Fabrikant verwacht registratie in December 2022

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Gefapixant is 52 weken onderzocht in de COUGH-1 en COUGH-2 studies. Hierin werd gefaxipant vergeleken met placebo en werd er een verbetering in de kwaliteit van leven geconstateerd. Er is nog geen vergelijking gedaan met andere geneesmiddelen.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 45mg
Bronnen NCT03449134
Aanvullende opmerkingen - Codeine is not indicated for use in patients with RCC or UCC. - Codeine is not included and not recommended in the most recent European Respiratory Society guideline ‘Chronic Cough’ as a treatment option for RCC/UCC patients. - No Dutch guideline available. - Codeïne has not been studied in RCC/UCC patients in any major trials.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

850.000 - 1.700.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Morice A. Chronic cough: epidemiology. Chron Respir Dis. 2008;5(1):43-7.
Aanvullende opmerkingen Onder chronisch hoesten wordt verstaan dat het hoesten meer dan 8 weken aanhoudt. De prevalentie in de algemene bevolking wordt geschat op 12%. De drie voornaamste oorzaken van chronisch hoesten bij een niet-roker met een normale thoraxradiografie zijn astma, gastro-intestinale reflux (GER) en rhinosinusitis, echter bij een klein deel is de behandeling hiervoor niet afdoende en behoudt men chronische hoestklachten (RCC). Daarnaast kan er voor een klein aantal patiënten echter geen oorzaak gevonden worden en is er sprake van chronische onverklaarbare hoest (UCC).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Aanvullende opmerkingen Codeine is not an appropriate comparator for gefapixant in this underserved patient population, where no current treatment option is registered for this UCC/RCC indication.