Uitgebreide indicatie Ongecompliceerde urineweginfectie.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 346.080,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Gepotidacin
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie Ongecompliceerde urineweginfectie.
Fabrikant GSK
Portfoliohouder GSK
Werkingsmechanisme Antibioticum
Toedieningsweg Oraal
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
ATMP Nee
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Nitrofurantoïne, fosfomycine en trimethoprim.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Gepotidicin is effectief tegen E. coli en S. saprophyticus. Dat zijn beide belangrijks pathogenen bij urineweginfecties. In de EAGLE 2 is gepotidacin vergeleken met nitrofurantoine in vrouwen en adolescenten met een nitro gevoelige stam. Gezien het andere werkingsmechanisme ten opzichte van de reeds op de markt zijnde middelen en de orale toedieningsvorm is het een toevoeging aan de huidige behandelopties. Het geneesmiddel werkt op zowel DNAS gyrase als op topoisomerase IV (pol C). Helaas lijken stammen die ongevoelig zijn voor FQ hogere MIC waarden te hebben. Nog geen duidelijk inzicht in de gevoeligheden van nitro en/of fosfomycine resistente stammen, maar de eerste data zijn niet zo veelbelovend.
Behandelduur Maximaal 5 dag/dagen
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 1500mg
Bronnen EAGLE 2 and EAGLE 3 study clinicaltrials.gov

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 42.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Nethmap 2022(1); Gipdatabank 2021(2);
Aanvullende opmerkingen Er wordt verwacht dat in eerste instantie de bekende geneesmiddelen zoals nitro, fosfo, amoxi en cotrim ingezet zullen worden. Het is tot nu enkel in vrouwen bestudeerd, maar als er geen andere opties zijn zullen artsen het mogelijk ook aan mannen voorschrijven. De resistentie cijfers voor E coli en S saprophyticus zijn als volgt: nitro 2%, fosfo 3% en trim 25% (1). In 2021 waren er ongeveer 600.000 gebruikers van nitrofurantoine, 180.000 gebruikers van fosfomycine en 61.000 van trimethoprim (2). Er komen in theorie dus maximaal 42.000 patiënten in aanmerking.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten > 8,24
Bronnen Gipdatabank
Aanvullende opmerkingen Mogelijk zijn de kosten vergelijkbaar met andere antibiotica voor deze indicatie. Gemiddeld werd er per gebruiker van nitrofurantoïne in 2021 €8,24 vergoed.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

346.080,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Studies bij andere indicaties zijn gaande waaronder Gonorroe
Bronnen EAGLE 1 clinicaltrials.gov fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.