Extended indication

Behandeling van volwassen patiënten met matig ernstige of ernstige Hemofilie A

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Giroctocogene fitelparvovec

Domain

Cardiovascular diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Other non-oncological hematological medications

Extended indication

Behandeling van volwassen patiënten met matig ernstige of ernstige Hemofilie A

Manufacturer

Pfizer

Portfolio holder

Pfizer

Mechanism of action

Gene therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Accelerated assessment

ATMP

Yes

Submission date

November 2024

Expected Registration

January 2026

Orphan drug

Yes

Registration phase

Clinical trials

Additional remarks
Fabrikant verwacht indiening in de tweede helft van 2024 en registratie in de eerste helft van 2026.

Therapeutic value

Current treatment options

Profylactische behandeling met intraveneus standaard half-life stollingsfactor VIII concentraat

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

klinische studie zijn nog gaande. Na succesvolle gentherapie is er in principe geen noodzaak meer tot profylactische onderhoudsbehandeling met factor VIII concentraat. Er is nog wel factor VIII concentraat nodig bij bloedingen of operaties (tenzij de met gentherapie bereikte factor VIII niveaus zeer hoog zijn). Er zijn meerdere gentherapieën in de pijplijn voor hemofilie A. Product zal moeten gaan concurreren met andere gentherapieën.

Duration of treatment

one-off

References
Richtlijn-Diagnostiek-en-Behandeling-van-Hemofilie-2020-geautoriseerde-versie-20210206-2.pdf (hematologienederland.nl)
Additional remarks
Gentherapie met eenmalige IV toediening

Expected patient volume per year

Patient volume

< 350

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Hassan S et al., (2021); J Thromb Haemost. 2021 (1), Fabrikant (2), Expert opinion (3), Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie 2020 Nederlandse Vereniging vanHemofiliebehandelaars (4)
Additional remarks
De prevalentiecijfers van hemofilie A+B worden geschat op 2.134 patiënten. Hiervan hebben ernstig 704, matig ernstig 282, mild 1.148 (1). In ongeveer 85% van deze gevallen betreft het hemofilie A (1). In Nederland betekent dit dus 1.744 hemofilie A patiënten. Extrapolerend uit de studie betekent dat dus 840 patiënten met ernstige of matig ernstige hemofilie A  (600 ernstig, 240 matig ernstig) (1).  Vooralsnog komen de volgende patiënten in aanmerking voor deze behandeling; volwassen patiënten die in het verleden geen remmende antistoffen tegen factor VIII hebben gehad én geen antistoffen hebben tegen de vector AAV-2/6 én niet besmet zijn met hepatitis B of C (2). Een grove inschatting is dat ongeveer 30% zal ooit een factor VIII remmer hebben doorgemaakt, de inschatting van de prevalentie van AAV-2/6 antistoffen is 30 tot 40%. Deze inschattingen vormen echter nog een grove inschatting van de patiëntvolumes (3). De inschatting is dat maximaal 350 tot 400 patiënten potentieel in aanmerking komen voor dit middel (3). Afhankelijk van de therapeutische waarde van dit middel zal dit middel mogelijk een plaats krijgen in de behandeling. Naast profylactische toediening van factor VIII is behandeling met emicizumab beschikbaar (4). Het is nog onduidelijk welk aandeel van de patiënten met middelen als emicizumab zullen worden behandeld en welk deel in aanmerking komt voor behandeling met gentherapie. Dit zal nader door de beroepsgroep worden bepaald. Inschatting van expert opinie is dat emicizumab (of andere biologicals) de voorkeur genieten boven gentherapie (3).

Expected cost per patient per year

Additional remarks
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar zijn.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

Other information

There is currently no futher information available.