Extended indication Columvi as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 16,537,500.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Glofitamab
Domain Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Aggressive non-Hodgkin’s lymphoma
Extended indication Columvi as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B‑cell lymphoma (DLBCL), after two or more lines of systemic therapy.
Proprietary name Columvi
Manufacturer Roche
Portfolio holder Roche
Mechanism of action Immunostimulation
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks NP30179 Phase 1b

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date May 2022
Expected Registration July 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of glofitamab (Columvi®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Publicatie advies verwacht in mei of juni 2024.

Therapeutic value

Current treatment options Polatuzumab plus bendamustine plus rituximab, CAR-T of bendamustine plus rituximab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Glofitamab is een bispecifiek antilichaam. De drie bi-specifieke behandelingen die binnenkort de markt betreden zullen gaan concurreren met de CAR-T behandelingen. Het voordeel is dat het in een fixed duration wordt gegeven van 33 weken. 60 tot 70% van de patiënten reageert goed en met een lange duur van respons. Een nadeel is dat dit geneesmiddel intraveneus toegediend moet worden.
Duration of treatment Maximal 33 week / weeks
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration Cyclus 1 dag 1: 2,5 mg en dag 8 10 mg; cyclus 2 en verder: dag 1 30 mg
References NCT03075696; https://www.roche.ch/com/investors/updates/inv-update-2022-05-27.htm
Additional remarks Mediaan is 5 cycli (12 weken) Voorbehandeling met 1 dosis obinituzumab

Expected patient volume per year

Patient volume

126 - 168

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) Advies sluisplaatsing Zynlonta; (2) NKR-cijfers 2021; (3) Sehn et al. 2021; (4) Sehn et al. 2021, Advies herbeoordeling axicabtagene ciloleucel (Yescarta®), Zorginstituut Nederland, juni 2021
Additional remarks DLBCL is een van de vaakst voorkomende, agressieve non-Hodgkin lymfomen. Voor de inschatting van het maximale patiëntvolume is de lijn van Advies sluisplaatsing Zynlonta gevolgd (1). De incidentie van DLBCL (inclusief PMBCL) betreft 1.653 patiënten in 2021. Al deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor een eerstelijnsbehandeling (1). Er wordt in de behandeling onderscheid gemaakt in stadium I en II (30%) en stadium III en IV (70%). Van de patiënten met stadium I en II is 5% primair refractair en heeft 95% een complete response, waarvan maximaal 10% relapsed. Van de patiënten met stadium III en IV is 15% primair refractair en heeft 85% een complete response, waarvan maximaal 25% een relapse heeft (n=491) (3). 50% van de patiënten die in aanmerking komen voor een tweedelijnsbehandeling is geen kandidaat voor autologe stamceltransplantatie (ASCT) en start met een andere behandeling in de tweede lijn (n=246 patiënten) (2). Daarvan komt ongeveer de helft van de patiënten in aanmerking voor een behandeling in de derde lijn (n=123 patiënten) (3). 50% van de patiënten is wel kandidaat voor ASCT en ontvangt chemotherapie, waarna 50% refractair is en start met een behandeling in de derde lijn (n=246). De andere 50% heeft wel een response na chemotherapie en kan starten met een ASCT. Van deze groep zal 50% uiteindelijk relapsen en starten met een behandeling in de derde lijn (n=184) (4). Voor een behandeling in de derde lijn komen er uiteindelijk maximaal 123+184=307 patiënten in aanmerking (4). De maximale inschatting van het patiëntvolume is 307 patiënten. Het toekomstige patiënten volume hangt daarnaast af van de CAR-T’s in de tweede lijn, omdat deze de stamceltransplantaties mogelijk zullen vervangen en door een hogere respons het aantal patiënten in de derde lijn verlagen. De inschatting van het patiëntvolume per jaar door de werkgroep is 126 tot 168 patiënten per jaar. De markt zal echter verdeeld worden over de verschillende bi-specifieke antilichamen.

Expected cost per patient per year

Cost 105,000.00 - 120,000.00
References Fabrikant
Additional remarks Er is nog geen officiële prijs bekend, naar verwachting zal een volledige behandeling van 12 cycli tussen de €105.000 en €120.000 zijn. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

16,537,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) - second-line with chemotherapy
References SPS UK

Other information

There is currently no futher information available.